Liptovský Hrádok získal takmer pol milióna eur na cyklotrasu

Liptovský Hrádok získal takmer pol milióna eur na cyklotrasu

RedakciaAktuality3.9.2018

Celkové náklady sa vyšplhajú na 510.000 eur, s realizáciou projektu sa začne v budúcom roku. Mesto informáciu zverejnilo na svojej oficiálnej webovej stránke.

„Dĺžka mestskej cyklotrasy bude 1,3 kilometra. Začína sa v bode na ulici Hradná/Cesta pri železnici, pokračuje po oboch stranách ulice Cesta pri železnici a končí pred spojnicou Športovej ulice/Cesta pri železnici. Na túto etapu sa bude napájať na jednom konci prvá a na druhom konci tretia etapa mestskej cyklotrasy. O tie má mesto záujem sa uchádzať v rámci ďalších výziev po nevyhnutnom vysporiadaní majetkových vzťahov na dotknutých pozemkoch,“ vysvetlila vedúca Odboru výstavby, životného prostredia a dopravy Mestského úradu v Liptovskom Hrádku Zuzana Strapoňová.

Výstavba nového cyklochodníka je rozdelená na dva úseky. V tom prvom je popred radové garáže cyklochodník navrhnutý ako jednosmerný jednopruhový v šírke 1,25 metra. Od komunikácie bude oddelený zapusteným neskoseným cestným obrubníkom a na druhej strane skoseným obrubníkom. Výškové vedenie cyklochodníka tesne kopíruje niveletu vozovky miestnej komunikácie. Vozovka na cyklochodníku je navrhnutá ako asfaltobetónová s celkovou hrúbkou 500 milimetrov, keďže sa počíta s prejazdmi vozidiel k priľahlým garážam. Celková dĺžka prvého úseku cyklochodníka je 645 metrov s rozpočtovanými nákladmi vo výške 154.000 eur.

Cyklochodník riešený v rámci druhého úseku je smerovo vedený súbežne s komunikáciou a chodníkom pre peších. „Oddelený bude pásom betónovej dlažby v šírke 0,40 metra. Jestvujúca zeleň sa vybúra aj s obrubníkom, ako aj s existujúcim asfaltobetónovým, prípadne dláždeným chodníkom. Následne sa dobuduje nový jazdný pruh pre cyklistov a chodcov,“ vysvetlila Strapoňová.

Pôjde o jednosmerný jednopruhový cyklochodník v šírke 1,25 metra. Chodník pre peších je navrhnutý v šírke 1,5 – dva metre. Od komunikácie bude oddelený zeleným pásom. Vozovka na cyklochodníku je navrhnutá ako asfaltobetónová, jej hrúbka bude 340 milimetrov. Konštrukcia chodníka je navrhnutá z betónovej dlažby hrúbky 350 milimetrov. Celková dĺžka druhého úseku cyklochodníka s chodníkom je 661 metrov s rozpočtovanými nákladmi vo výške 257.000 eur.

Súčasťou projektu je aj doplnková cyklistická infraštruktúra v hodnote 73.000 eur. „Doplní sa 47 lavičiek, vybudujú sa dve plagátovacie plochy a dva stojany na bicykle s prístreškom. Pribudne aj 26 nádob na odpadky,“ doplnil primátor Liptovského Hrádku Branislav Tréger.

V celkovej výške poskytnutej dotácie sú zahrnuté aj náklady za spracovanú projektovú dokumentáciu, zabezpečenie výkonu stavebného dozoru a zabezpečenie finančného a projektového manažmentu vo výške približne 25.000 eur.

(tasr)

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia