Ľudia by nemali prikrmovať zver v lese. Krmivo môžu odovzdať poľovníkom.

Ľudia by nemali prikrmovať zver v lese. Krmivo môžu odovzdať poľovníkom.

RedakciaAktuality5.2.2022

Práve o tejto problematike sme sa porozprávali s riaditeľom spoločnosti Mestské lesy Ing. Milanom Šlávkom, ktorá obhospodaruje lesné pozemky vo vlastníctve mesta Ružomberok. Neodmysliteľnou súčasťou práce jej zamestnancov je aj starostlivosť o lesnú zver.

Aká je početnosť zveri vo vašom revíri?

Dá sa to odhadnúť pomerne presne, aj keď samozrejme zver medzi jednotlivými revírmi migruje. Z tých druhov zveri, ktorých sa týka poľovné obhospodarovanie odhadujeme, že v našom revíri momentálne zimuje cca 140 ks jelenej zveri, 130 ks srnčej zveri a cca 10 ks diviačej zveri.

Také množstvo zveri si určite vyžaduje aj určitú starostlivosť, najmä vo forme zimného prikrmovania.

Áno, je to tak, na túto zimu sme pripravili cca 35 000 kg objemového krmiva (seno, mládza, letnina), 19 500 kg dužinatého krmiva (zemiaky, kŕmna repa) a 1 200 kg soli. Na prikrmovanie slúži 30 krmelcov, ktoré podľa potreby dopĺňame a 112 solísk. O zver je teda u nás dobre postarané.

Je takáto starostlivosť o zver aj nejako regulovaná zo strany štátu?

Obdobie núdze pre zver vyhlasuje orgán štátnej správy – lesný úrad na základe poveternostných podmienok, najmä podľa aktuálnej výšky snehovej prikrývky. Ten potom aj kontroluje kvalitu a množstvo pripraveného krmiva. Na túto zimu bolo obdobie núdze vyhlásené od 22. 1. do 31. 3. 2022.

Môžu prikrmovať lesnú zver aj ostatní ľudia? Často totiž prikrmujú zver v blízkosti svojich obydlí.

Treba si uvedomiť, že mimo krmovísk je to zakázané. Hrozí strata plachosti zveri, je ohrozená motorovými vozidlami a psami. Zver si jednoducho navykne a aj teraz vieme o mnohých prípadoch, keď sa zver v noci pohybuje v uliciach okrajových častí Ružomberka. Keďže bola na jeseň bohatá úroda ovocia, najmä jabĺk, ktoré sa niekedy nepozbierali, prípadne ostali popadané na zemi snaží sa zver vniknúť do záhrad. Často pritom spolu s Mestskou políciou riešime tragické prípady, keď sa zver zraní na plote a uhynie, nedávno sa takýto prípad stal na Satelitoch.

Ako teda môžu ľudia lesnej zveri pomôcť?

Aj touto cestou ich chcem poprosiť, aby skutočne neumiestňovali zvyšky z kuchyne alebo inú potravu v blízkosti svojich domov a záhrad. Ak majú nejaké zvyšné jablká, gaštany a pod. nech ich radšej prinesú k nám do sídla spoločnosti na ul. J. Jančeka 34, naši zamestnanci zabezpečia ich rozvoz na miesta, kde je to najviac potrebné.

Ružomberok a jeho okolie je známe vysokou početnosťou medveďov. Je možné medveďa stretnúť aj teraz v zimnom období?

Medveď spí tzv. nepravým zimným spánkom, to znamená, že občas vyjde zo svojho zimného brlohu, aby sa vyvetral, takže je to možné. Nadpriemerný pohyb sme v zime podľa stôp zaznamenali po Novom roku. Súviselo to zrejme s náhlym oteplením, sneh sa topil a medveďom zatekalo do brlohov a úkrytov.

Pohybujú sa v ružomberských lesoch aj nejaké iné druhy dravých zvierat?

Pri troche šťastia môže bežný návštevník lesa natrafiť na rysa, alebo aspoň na jeho stopu. Je to mimoriadne plaché zviera, jeho pohyb zaznamenávame najmä v lokalitách medzi Nižným Matejkovom a Trlenskou dolinou. Momentálne na území nášho revíru pôsobí aj 6 – 7 členná vlčia svorka, tá má však veľký akčný rádius presahujúci aj do iných lokalít. V posledných týždňoch sme objavili zvyšky 6 kusov jelenej zveri, ktorá bola touto svorkou strhnutá, ide však zrejme len o časť koristi, ktorá bola nájdená na viditeľných miestach (okolie Vlkolínca, Malino), škody budú oveľa rozsiahlejšie. Tesne pred Vianocami bol motorovým vozidlom pred dolinou Nižné Matejkovo usmrtený mladý samec vlka o hmotnosti 35 kg, pohyb vlkov pravidelne zaznamenávame aj na fotopascách. Ľudia sa však nemusia báť, ide o veľmi plaché zviera, ktoré na človeka útočí len v dobrodružných filmoch a románoch.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia