Magistrát žiada o 2 milióny eur cez dotácie

Magistrát žiada o 2 milióny eur cez dotácie

RedakciaAktuality10.9.2020

Aby bol Ružomberok „Smart“

Radnica žiada o nenávratný finančný príspevok s názvom „Smart technológie mesta Ružomberok“. V rámci tohto projektu pôjde najmä o zmenu parkovacieho systému, verejného osvetlenia a vybudovanie meteostníc.

Ide o 1200 parkovacích senzorov, 50 kusov kamier, 3 meteostanice a 337 svetelných bodov,“ informovala poslancov Jana Tkáčiková z grantového oddelenia radnice.

Predpokladané náklady projektu sú 995 tisíc eur a samospráva by mala v rámci spolufinancovania zabezpečiť 5%, teda 50-tisíc eur. Magistrát chce zefektívniť systém parkovania v centre a v širšom centre mesta. V súčasnosti je približne 83% parkovacích miest voľne prístupných a len 3% tvoria spoplatnené parkovacie miesta. Približne 5% pritom tvoria miesta, ktoré sú v rozpore so zákonom. Mesto preto chce systém parkovania zefektívniť prostredníctvom využitia moderných technologických prvkov.

Cieľom projektu je tiež vymeniť a inštalovať nové LED osvetlenie, ktoré nahradí súčasné osvetlenie zo sodíkových výbojok. Mala by sa tým zlepšiť intenzita osvetlenia a znížiť náklady na prevádzku.

V súčasnosti magistrát nevlastní žiadne metostanice, preto chce namontovať tri - a to v rámci centra mesta a na sídliskách Klačno a Baničné. Spoluúčasť mesta na tomto projekte je 50-tisíc eur.

Radnica chce získať dotáciu aj na zníženie dopadov koronavírusu

Ako uviedol viceprimátor Ján Bednárik, výzvu môže mesto využiť vo svoj prospech. Cena týchto projektov je podľa jeho slov milión a viac eur. Výzva je dielne ministerstva vnútra.

„Je to výzva ešte z roku 2017, ktorá je každým rokom aktualizovaná a ide o výzvu na manažment mimoriadnych udalostí. V zmysle aktualizácie na tento rok sa pod mimoriadnou udalosťou rozumie práve nákaza COVID – 19,“ vysvetlila Tkáčiková.

Prvou aktivitou by boli predikčné a preventívne systémy a zariadenia na zvládnutie mimoriadnych situácií. Uvažuje sa o nákupe termokamier, ochranných rúšok, či chemických dezinfekčných prostriedkov. Zároveň by išlo aj o plány na zvládnutie mimoriadnych situácií a takisto vyškolenie zamestnancov a pracovníkov mesta.

Poslanci odsúhlasili spolufinancovanie projektu vo výške 65-tisíc eur. Radnica by tak mala na projekt prispieť 5% z hodnoty projektu.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia