Majitelia pozemkov by si mali orezať kríky a stromy pod elektrickým vedením, varujú elektrikári

Majitelia pozemkov by si mali orezať kríky a stromy pod elektrickým vedením, varujú elektrikári

RedakciaAktuality22.3.2019

Stredoslovenská distribučná (SSD) upozorňuje obyvateľov, aby dbali na svoju povinnosť a v prípade, že majú na pozemkoch vzdušné elektrické vedenia, mali by si vypíliť alebo orezať všetky trvalé porasty vyššie ako tri metre pod vedením alebo v jeho ochrannom pásme. Týka sa to predovšetkým zastavaných území miest a obcí. Zaväzuje k tomu Zákon o energetike súkromníkov, právnické osoby aj samosprávy. „Zdôrazňujeme, že zákon zakazuje pod elektrickým vedením okrem pestovania porastov aj umiestňovať stavby, vytvárať skládky či skladovať horľavé materiály,“ povedal Radomír Rajčáni, riaditeľ divízie. Prevádzka a údržba energetických zariadení v SSD. Dodal, že ide o opatrenia nielen v záujme energetikov, ale aj majiteľov pozemkov. „Konáre prerastené cez vedenie môžu spôsobiť poruchu, výpadok elektriny, ale aj požiar. Ohrozujú distribučnú sústavu, ale aj okolitý majetok a v neposlednom rade bezpečnosť ľudí,“ dodal.

Medzi obyvateľmi pretrváva mylné presvedčenie, že starostlivosť o ochranné pásma je v rukách energetikov. „Za strom, stavbu či skládku na súkromnom pozemku je zodpovedný jeho vlastník. Preto mu v prípade vypílenia či orezania stromu patrí všetko drevo,“ vysvetľuje hovorca SSD Miroslav Gejdoš.

Stredoslovenská distribučná dáva do pozornosti možnosť požiadať o dočasné vypnutie elektrického vedenia, v blízkosti ktorého si chce majiteľ orezať dreviny. „Záleží nám na tom, aby všetko prebehlo bezpečne. Preto je ideálne vopred sa informovať o možnostiach prerušenia dodávky elektriny na nevyhnutný čas. Z praktického aj časového hľadiska je vhodné, keď sa na rovnakom čase orezávania dohodne viac majiteľov, napríklad z jednej ulice. Predídeme tak zbytočným odstávkam,“ dodáva Rajčáni. Pohodlným riešením môže byť aj objednávka profesionála s vysokozdvižnou plošinou. O možnostiach dočasného vypnutia elektrického vedenia mlžu obyvatelia požiadať prevádzkovateľa, teda SSD.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia