Malá vedecká konferencia ukázala nádejných vedcov

Malá vedecká konferencia ukázala nádejných vedcov

RedakciaAktuality7.6.2019

Malú vedeckú konferenciu organizovali Základná škola Bystrická cesta v spolupráci s Pedagogickou fakultou Katolíckej univerzity v Ružomberku (PF KU). Konferencia, ktorá je vždy pod záštitou nejakej vysokej školy alebo univerzity, mala tento rok už 10. ročník. Vytvára priestor pre prezentáciu najlepších ročníkových prác intelektovo nadaných žiakov zo škôl, ktoré sú zapojene v projekte APROGEN, čo v skratke vysvetľuje charakter konceptu Alternatívny PROgram Edukácie Nadaných. Autorkou konceptu je Jolana Laznibatová.

„Primárnym cieľom je ukázať výstupy, na akej vysokej úrovni už deti dokážu myslieť a vytvárať projekty, spracovať literatúru, obhájiť to a prezentovať. Na druhej strane sa pripravujú na kariéru budúcich mladých vedcov, a toto je pre nich aj taká príprava na vysokú školu a do ďalšieho života,“ hovorí Laznibatová.

Prezentácia ročníkových prác mala odozvu u malých vedcov

Práce smerovali na spoločenskovedné a prírodovedné témy

Do projektu sa tento rok zapojilo 109 intelektovo nadaných detí so svojimi ročníkovými prácami. „Sme škola nadregionálneho významu, lebo k nám chodia deti z Oravy, celého Liptova a niekedy sme mali pod sebou aj Turiec,“ hovorí Elena Volanská, riaditeľka Základnej školy Bystrická cesta, ktorá zároveň dodáva, že žiaci svoje ročníkové práce smerovali na spoločenskovedné a prírodovedné témy. „Je tam niečo z čiernej diery, astronómie, histórie, ale máme aj oblasť medicíny. Napríklad sme mali žiačku 5. ročníka, ktorá výborne spracovala prvú pomoc,“ dodala Volanská.

Zapojili sa aj deti s autizmom

Mimoriadne nadaným deťom venujú učitelia v triedach s podobným zameraním špecifický prístup, ktorý je podľa Volanskej základom. Okrem toho, že musia zvládnuť základné učivo, ktoré je aj v bežných triedach, musia sa s nimi o témach viac rozprávať, nadväzovať a syntetizovať ich. V rámci výučby majú zaradené aj vlastné predmety, ako napríklad obohatenie a rozdeľujú tam deti podľa toho, čo ich zaujíma - napríklad praveké zvieratá, oceány a moria, astronómia a podobne. Do tohto projektu boli zaradené aj mimoriadne nadané deti s vysokým IQ s autizmom vo forme Aspergerovho syndrómu.

„Naučme deti pýtať sa, a tým podporíme ich rozvoj nadania, toto je základ. Nie je to klasická výučba, že podávame učivo a rozprávame, ale sledujeme, čo deti zaujíma, pýtame sa a spolu to rozoberáme. Spoločnosť ich musí rozvíjať, lebo je to bohatstvo strategického významu. Tam si musí aj učiteľ priznať, že niečo nevie. Mňa tie deti obohacujú, ja im niečo dávam, ale oni možno dávajú viac mne ako ja im,“ dodáva Elena Volanská.

Magdaléna Remišová prezentovala prácu o poštovej známke

Z hobby ročníková práca

Medzi účastníkmi bola aj Magdaléna Remišová, ktorá je žiačkou ZŠ Bystrická cesta. Vo svojej ročníkovej práci sa venovala poštovým známkam, ktoré zároveň aj zbiera. „Známky sú mi blízke, tak som o nich chcela zistiť viac. Do teoretickej časti som zhrnula informácie nielen o poštovej známke, ale aj o pošte a o tom, kto poštovú známku vymyslel a ako vznikla. V praktickej časti som navrhla vlastnú známku a tretiu časť tvorí slovníček filatelistických pojmov, kde sa dozviete, čo je analogická pohľadnica, pamätný list, skak alebo výstrižok,“ vysvetlila Magdaléna.

Malú vedeckú konferenciu zorganizovali pod záštitou dekana Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku Petra Kršku a pod záštitou primátora mesta Ružomberok Igora Čombora.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia