Máte podozrenie na chorobu z povolania? Požiadajte o vyšetrenie v Ústrednej vojenskej nemocnici.

Máte podozrenie na chorobu z povolania? Požiadajte o vyšetrenie v Ústrednej vojenskej nemocnici.

RedakciaAktuality16.1.2024

Podľa informácií Národného centra zdravotných informácií v roku 2022 bolo hlásených 525 novopriznaných chorôb z povolania. Najčastejšie išlo o infekčné choroby a parazitárne choroby, choroba z dlhodobého, nadmerného a jednostranného zaťaženia končatín, choroba z vibrácií, porucha sluchu spôsobená nadmerným hlukom a podobne

Pracovné lekárstvo je špecializovaný odbor, ktorý sa zameriava na vplyv práce, pracovných podmienok, pracovného prostredia na zdravie pracovníkov. Zahŕňa vzájomné vzťahy medzi pracovným prostredím a pracovnými činnosťami, ako aj zdravím a chorobami.

„Klinika pracovného lekárstva a toxikológie ÚVN SNP ponúka možnosť vyšetrenia pacientov, vojakov i civilných zamestnancov, za účelom prešetrenia zdravotného stavu ohľadom choroby z povolania ambulantne a od decembra 2023 už aj formou hospitalizácie,“ informuje UVN.

Klinika pracovného lekárstva a toxikológie.

Prednostkou kliniky je Gabriela Hubená, ktorá v rokoch 2009 až 2023 pracovala ako lekárka na KPLaT v Univerzitnej nemocnici Martin.

Na pôde KPLaT funguje aj Pracovná zdravotná služba (PZS) s vedúcou tímu Ivanou Juríkovou, ktorá vykonáva lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci. „Dostupné je napríklad aj fotopletyzmografické vyšetrenie s chladovým testom, využíva sa napríklad pri diagnostike choroby z vibrácií,“ doplňuje informácie web ÚVN. Pre viac informácií kliknite TU.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia