Materské centrum Nevedko pomáha mnohým rodinám

Materské centrum Nevedko pomáha mnohým rodinám

RedakciaAktuality18.12.2022

Materské centrum Nevedko založili v roku 2009 tri mamičky na materskej dovolenke, ktoré mali potrebu byť aktívne, vytvárali príležitosti, ktoré komunitu rodín utužovali, pomáhali, im šírili informácie a to všetko na dobrovoľníckom základe.

Záujem je veľký

Nevedko dnes využíva nielen veľa mamičiek na materskej či rodičovskej dovolenke, ale aj rodín s určitým stupňom znevýhodnenia. Umožňuje im to spolupráca so spoločnosťou Generali, ktorá sa v roku 2018 stala donorom Únie materských centier Slovenska.

„Únia je zapojená do päť rokov bežiaceho ambiciózneho celosvetového projektu Učenie pre život a beží v 11 materských, rodinných a komunitných centrách. Je primárne určený pre rodiny s deťmi od 0 do šesť rokov so sociálnym, finančným a zdravotným znevýhodnením. V súčasnosti pomáhame trinástim rodinám v Ružomberku, črtajú sa ďalšie dve,“ povedala štatutárka MC Nevedko Andrea Dobošová.

Radnica ich podporuje poskytnutím priestorov za symbolické nájomné, ale vzhľadom na neustále narastajúci počet záujemcov o služby centra, sú priestory veľmi malé, potrebovali by zmeniť adresu.

Skúsenosti z Benátok

Generali organizuje pravidelne stretnutie organizácií z celého sveta, tento rok sa stretli v talianskych Benátkach. Pod záštitou talianskeho ministerstva kultúry a cestovného ruchu sa stali domovom The Human Safety Net – iniciatívy spoločnosti Generali, ktorej cieľom je podporiť potenciál ľudí žijúcich v zraniteľných podmienkach, aby mohli zlepšiť životné podmienky svojich rodín a komunít.

Úniu materských centier Slovenska zastupovali tri ženy, medzi nimi aj Andrea Dobošová. „Bolo to jedno neuveriteľné stretnutie, 62 neziskoviek z troch kontinentov. Neverila som, že spoločný základ môže zjednotiť ľudí z tak odlišných koncov sveta. Bolo mi veľkou cťou, že ma prvý deň pozvali na pódium a dostala som možnosť porozprávať o tom, ako fungujeme.“

Súčasťou summitu bol stála výstava Svet potenciálu. Ponúka možnosť oboznámiť sa s organizáciou The Human Safety Net, jej účelom a prácou so znevýhodnenými komunitami v 23 krajinách sveta, rozvoj detí v ranom veku, rodičovstvo, sociálny vplyv, inklúzia a sociálne podnikanie.

„Našli sme sa tam poľahky aj my, naša rodinka maminky Evky a Jurka, ktorej fotografie sú malým slovenským dielikom celej expozície, ale identifikovali sme aj rodinky zo Žiliny či Sečoviec,“ priblížila obsah výstavy Dobošová.

Na záver zdôraznila, že všetkým organizáciám, ktoré sú zapojené do programu Učenie pre život ,ide o to isté, o pomoc znevýhodneným rodinám, tínedžerom, dospelým, v akejkoľvek podobe a forme.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia