Materské centrum Nevedko ponúka zážitkové dielničky pre deti

Materské centrum Nevedko ponúka zážitkové dielničky pre deti

RedakciaAktuality13.7.2021

Postupne sa centrum vyvíjalo a nezastavila ho ani pandémia. Dnes ho vedie Andrea Dobošová, ktorá nám porozprávala, čo všetko centrum ponúka a ako ich zasiahli pandemické opatrenia.

Materské centrum Nevedko je podporné neziskové zariadenie pre rodiny s deťmi. Ponúka niekoľko zaujímavých programov a dielničiek pre detičky. „V súčasnosti čo sa týka pravidelného programu, ponúkame Objavovanie sveta. Je to vyprofilovanýmodel dielničiek s Montessori prvkami pre širokú verejnosť. Potom máme dielničky, ktoré sú na veľmi podobnom princípepre uzavretú skupinku - Učenie pre život. Je to program pre rodinky so sociálnym, zdravotným a finančným znevýhodnením. Tieto dielničky sú limitované, pre deti do cca 6 rokov. Sú určené pre rodinky, matky samoživiteľky, a podobne. Jednoduchorodina od rodiny je individuálny príbeh,“ uviedla Dobošová.

V Materskom centre nájdete aj hudobné kurzy Yamaha, ako napr. Prvé krôčiky k hudbe, ktoré sú zamerané na rytmické a pohybové hry, či elementárnu hru na hudobné nástroje. Nevedkospolupracoval aj slektorkou plávania z Dolného Kubína a plávalo sa na Gejdáku. Aj keď boli všetky tieto aktivity počas pandémie stopnuté, centrum sa opäť rozbieha v opatrnej forme. „Návrat je taký opatrný. Ako administrátor vnímam, že ten záujem pretrváva, len je opatrný v tej fyzickej rovine. V priebehu júna boli stretnutia limitované, lebo máme malý priestor, ale záujem bol a dokonca väčší, ako kedykoľvek predtým. Počas pandémie sa dokonca zdalo, že mám viac roboty, ako v bežnom školskom roku.“

Program Učenie pre život sa nezastavil ani počas pandémie, s rodinkami si premysleli koncepty stretávania sa von, takže všetko prebiehalo v živej prezenčnej forme za splneniapandemických opatrení. „Stretávali sme sa a trávili časv prírode, ja som tie aktivitky dokumentovala a v onlinepodobe som to ponúkala verejnosti. Björnsonov dom, kde sídli Materské centrum bol zatvorený. Čiže my sme si telefonicky dali vedieť čas a miesto. Stretli sme sa na hodinku na určenom mieste a intenzívne sa rozprávali, ako sa máme, čo sme doma robili. V zime sme sa boli napr. sánkovať, alebo sme robili iné aktivitky. Veľmi intenzívne som sa snažila pretransformovať na online podobu zdieľania zážitkov.. Akýchkoľvek zážitkov a vecí, ktoré rodinky mohli počas pandémie zažívať. Ako sa dá aj napriek nie dobrým podmienkam tráviť čas doma zmysluplne. Takto sme sa snažili verejnosť inšpirovať a videla som veľmi krásne spätné väzby od rodiniek,“ hovorí Dobošová. Počas pandémie sa uskutočnila aj online konferencia, kde Andrea Dobošová zastupovala spolu s ďalšou reprezentantkou z iného materského centra Slovensko. Zúčastnilo sa tam vyše 50 združení alebo neziskoviek z celého sveta. „Bežalo to štyri dni a bolo to nesmierne obohacujúce. Bolo zaujímavé počuť, ako prežívajú tie mesiace v iných krajinách. Čas konferenciíbol nastavený tak, aby sme sa mohli počuť na celej zemeguli, čiže bola som s kolegynkami z Argentíny a zároveň z Indie.“

Dvere Materského centra sú otvorené pre všetkých, ktorý prejavia záujem. Program aj vzhľadom na aktuálne pandemické opatrenia pripravujú priebežne. Na facebookovejstránke Materského centra, prípadne na plagátikoch na mestskom webe nájdete aktuálne podujatia. Ak to situácia dovolí chystajú sa aj tematické výlety. „ Priamo na plagátiku zverejňujeme telefónne číslo, teda najviac vítam, keď ma kontaktujú telefonicky. Keďže som stále mamina malých detí, tak na odpisovanie na sociálnych sieťach nie vždy je čas. A maminky sa samozrejme pýtajú, zaujíma ich, ako to funguje a je to prirodzené. V centre pamätajú aj na staršie detičky. „ Ja mám doma tretiačku na Základnej škole a ona je pre mňa najväčším motivátorom, aby sme pamätali aj na staršie detičky, hlavne počas tohto prázdninového obdobia.“ dodala Andrea Dobošová. Centrum má taktiež dlhodobú spoluprácu s Bratskou jednotou baptistov, využívajú ich záhradu, ktorá ponúka veľa možností, najmä v tomto období.V prípade nepriaznivého počasia sa presúvajú do Materského centra. Prázdninové dianie je v Nevedku spojené s projektom Prečítané leto, vďaka ktorému sú už na celé leto vybrané konkrétne témy vždy spojené s čítaním a odporúčaním kníh aj na domáce čítanie pre všetky vekové kategórie.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia