Materské centrum Nevedko v Ružomberku oslávi desať rokov

Materské centrum Nevedko v Ružomberku oslávi desať rokov

RedakciaAktuality19.3.2019

Vedeli ste, že?

Materské centrum Nevedko bolo v Ružomberku založené v roku 2009, ako neziskové občianske združenie troma maminkami, ktoré boli v tom čase na materskej dovolenke. Ich potrebou bol zdieľať spoločný čas aktívne, zmysluplne a užitočne vždy v prítomnosti dieťaťa. Zároveň chceli pripomenúť a vyzdvihnúť poslanie materstva v našej spoločnosti, začala rozprávať svoj príbeh Andrea Dobošová z Materského centra Nevedko.

Na pravidelných aktivitách, ktoré materské centrum organizuje, sa zúčastňuje okolo dvadsať mamičiek.Vekový priemer detičiek v centre je podľa jej slov od 0-4 rokov, ale pravidelnými návštevníkmi sú aj detičky do 7 rokov, keďže starší súrodenci rovnako dokážu tráviť čas hravo a zábavne. „Keďže sa jedná o dobrovoľníctvo, bolo a vždy je na vedení materského centra, koľko si ktorá maminka v tíme dokáže nájsť času, energie a ambícií vytvárať program nielen v priestoroch materského centra, ale i mimo neho,“ konštatovala pre náš portál Andrea Dobošová.

Programové aktivity materského centra

Pravidelný program podľa štatutárnej zástupkyni prebieha v podobe najrozličnejších aktivít. V prvom rade sú to hudobno-tanečné kurzy a dielničky pod názvom Objavujeme svet. „Spolu s detičkami sa v tomto programe trénuje všetkých 5 poznávacích zmyslov, ale i jemná a hrubá motorika, tak potrebná pri nástupe do školy,“ vysvetlila Dobošová

Ako ďalej spomenula, sú to pravidelné podporné skupiny dojčenia, ktoré sú často prvou príležitosťou, pri ktorej sa u nás maminky ocitnú. Vedie ich certifikovaná laktačná poradkyňa. Návštevníčky získajú cenné a odborné informácie, nielen v prípade problémov s dojčením, ale i najnovších poznatkov, výskumov či odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie. „V dvoch až troch mesačných cykloch robí naša laktačná poradkyňa tiež jednorazové predpôrodné prípravy na dojčenie pre tehotné alebo čerstvé maminky, ktorým sa možno nepodarilo pri prvom dieťatku úspešne dojčiť,“ pokračovala s vysvetľovaním A. Dobošová.

K nepravidelným aktivitám patria tiež rôzne prednášky a stretnutia s odborníkmi na výživu, zdravie, výchovu a rôzne špecifické témy týkajúce sa rodičovstva a rodiny.

Určite do skupiny aktivít, ktoré riaditeľka centra spomenula, treba pripísať obľúbený jarno-letný a jesenno-zimný bazár detského a tehotenského oblečenia a potrieb, ktorý sa dvakrát ročne koná v priestoroch ZŠ pri Evanjelickom kostole. Ako z rozhovoru vyplynulo, každoročne organizujú charitatívnu zbierku pre sociálne najslabších na mestskom sprievode svätého Martina, ktorý sa koná vždy na začiatku novembra. „Najnovšie pripravujeme stálu zbierku trvanlivých potravín pre sociálne rodiny s názvom Špajza v Nevedku,“ prezradila plán A. Dobošová.

Za najvýznamnejšiu a najväčšiu akciou je pre ňu zapojenie sa do celoslovenskej oslavy dňa matiek pod názvom Míľa pre mamu, ktorá je koordinovaná centrálne - Úniou materských centier z Bratislavy. „V približne rovnakom čase v máji sa vydávajú rodiny v každom prihlásenom meste Slovenska na symbolickú míľovú trasu s pripravenými súťažnými stanovišťami, aby si pripomenuli dôležitosť materstva v našich životoch,“ ozrejmila význam akcie štatutárna zástupkyňa materského centra.

Podľa nej nezabúdajú ani na oteckov, a preto sa v jednu júnovú sobotu každý rok koná rovnako oslava dňa otcov už tradične v Čutkove.

K nepravidelným, ale veľmi zaujímavým akciám patrí upratovanie častí Ružomberka. „Minulý rok sme si tak napríklad v apríli pripomenuli oslavu dňa zeme v spolupráci s OZ Ružomberčan uprataním začiatku Cyklokorytničky. Toto občianske združenie sa už stáva takmer tradičným a veľmi spoľahlivým partnerom pri väčšine našich exteriérových aktivít vrátane spomínaných osláv matiek i otcov,“ spomenula pre Žijem v Ružomberku Andrea Dobošová.

Nový projekt Montessori dielničky

Najnovším projektom, do ktorého sa centrum Nevedko zapojilo prostredníctvom Únie materských centier, sú zážitkové montessori dielničky pre rodiny s akýmkoľvek znevýhodnením. Tie sú sponzorované poisťovňou Generali. Na Slovensku sa víťazným partnerom spomínanej poisťovne stala Únia materských centier aj vďaka 16 rokom neoceniteľných skúseností so vzdelávaním detičiek. „Keďže podmienkou tohto dlhodobého vzdelávacieho projektu je účasť minimálne 10 rodín s vážnymi existenčnými problémami, po prvýkrát začíname úzko spolupracovať so sociálnymi a mestskými úradmi, ktoré sú v Ružomberku v hľadaní takýchto rodín veľmi nápomocné. Aj vďaka nim sa tento výnimočný projekt v Nevedku veľmi dobre rozbehol a ponúka nám nové a neoceniteľné skúsenosti v komunikácií a zlepšovaní podmienok pre život tých najzraniteľnejších rodín - miestami vytlačených úplne na okraj,“ vysvetlila Andrea Dobošová

29. marca sa v Materskom centre uskutoční narodeninová oslava spojená s mini-vernisážou fotografií dokumentujúcich, kde sa nezisková organizácia vo svojom vývoji dostala. O všetkých plánovaných aktivitách, do ktorých sa chcete poprípade zapojiť, si môžete prečítať na portáli spomínaného centra.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia