Medveď dvakrát útočil. Čo teraz?

Medveď dvakrát útočil. Čo teraz?

RedakciaAktuality14.5.2020

V médiách v uplynulých dňoch rezonovala správa o útoku medveďov v dolinách Ružomberského okresu. Prvý útok sa stal 18. marca v Komorníckej doline pri Liptovskej Štiavnici. Následky stretu s medveďom – rozbité koleno a tržná rana v lakti. Medveď sa zahryzol do lakťa asi do štvorcentimetrovej hĺbky. Druhý útok sa odohral 22. apríla v Ludrovskej doline v lokalite Vyšná Smreková. Viacpočetné zlomeniny nosa, tvárového skeletu, kostí, tržné a iné rany od zahryznutia medveďa na nohách.

Medvede budú schádzať až k ľudským obydliam

„Okolo týchto útokov netreba robiť paniku, k obidvom došlo v prirodzenom prostredí medveďa, dokonca zrejme blízko ich brlohov. Jednoznačne treba dať o svojom pohybe v lese výrazne vedieť, možno občas zapískať, rozprávať sa, pobúchať palicou po stromoch, aby nás medveď včas zaregistroval a mal dostatok času utiecť. Ak by sme ho prekvapili, hrozí útok,“ uviedol na margo týchto útokov riaditeľ mestských lesov, Milan Šlávka.

Skúsený odborník v oblasti poľovného práva v nasledujúcich týždňoch pritom očakáva väčšiu aktivitu medvedej populácie a ich pohyb v blízkosti ľudských obydlí. „Bude to súvisieť s obdobím párenia, medvedice s mladými si budú chcieť ochrániť svoje mláďatá pred staršími samcami, taktiež mladé medvede budú viac vytláčané zo svojich teritórií. Predpokladám, že sa bude opakovať situácia z minulého roku, keď sa nám medvede občas objavili aj v okrajových častiach mesta,“ doplnil pre Žijem v RK.

Chránený druh. Zakrývame si oči pred realitou?

„Situácia s medveďmi sa sama od seba nezlepší. Slovenská spoločnosť akoby sama pred sebou zakrývala, že problém s medveďmi tu je. Pokiaľ to bude tak, že medveď bude aj naďalej celoročne chráneným živočíchom (s výnimkami na odstrel) ich početnosť sa bude neustále zvyšovať, pretože to je vrcholový predátor slovenských hôr. Samozrejme, bude sa tak zvyšovať aj pravdepodobnosť stretov ľudí s medveďmi,“ uviedol pre náš portál Martin Mrva z Okresnej poľovníckej komory v Ružomberku.

Ako dôsledok celoročnej ochrany vidí pritom neustále zvyšovanie jeho početnosti. „Celoročná ochrana už splnila svoj účel, medveď už nie z hľadiska početnosti ohrozeným druhom, preto by sa mal stať poľovne obhospodarovaným druhom. To znamená, že by boli stanovené optimálne stavy početnosti medveďov a ich početnosť by bola regulovaná tak, ako je to u ostatnej poľovnej zveri,“ doplnil Mrva. Ministerstvo životného prostredia náš portál v tejto súvislosti informovalo, že medveď hnedý je chránený živočích nielen v zmysle slovenskej, ale aj európskej legislatívy.

„Práve z dôvodu zaradenia druhu medveďa hnedého v rámci európskej smernice o biotopoch, ktorou sme viazaní voči Európskej komisii, nie je možné pri medveďovi zaviesť regulačný odlov tak, ako je to napríklad u vlka,“ reagovalo ministerstvo.

Odstrel je ošemetná záležitosť

Samotný odstrel medveďa je pritom ošemetnou záležitosťou. Keďže je chránený, odstrel niektorých jedincov povoľuje na výnimku ministerstvo životného prostredia. Musia byť pritom nebezpečné pre ľudí, alebo spôsobovať škodu na majetku. Nie je to teda vôbec jednoduché. Žiadosť o odstrel medveďa je potrebné dôkladne zdôvodniť, potrebné sú k nej vyjadrenia viacerých inštitúcií, jednou z nich je Štátna ochrana prírody SR. „V oboch prípadoch je potrebné počkať na výsledky výskumu a monitoringu, ktoré ukážu aktuálny stav jeho početnosti,“ uviedla manažérka pre komunikáciu Štátnej ochrany prírody Anna Weissová.

Nechceme strieľať medvede hlboko v horách

v Ružomberku sa stretávame s tou časťou medvedej populácie, ktorá škodí v záhradách, na domácich zvieratách a včelstvách.

„Práve na túto časť populácie by mali smerovať opatrenia na zníženie jej stavov, nechceme strieľať medvede hlboko v horách, ako sa to snažia nahovoriť verejnosti niektorí tzv. ochranári,“ uviedol k problematike Šlávka.

V minulom roku žiadali už v januári o odstrel dvoch medveďov, v novembri (!) prišlo zamietavé stanovisko. „Následne sme podľa pokynov Štátnej ochrany prírody (ŠOP) avizovali podobný zámer aj v roku 2020, doteraz sme žiadne stanovisko neobdržali. V prípade akýchkoľvek problémov s medveďmi sa na základe usmernenia Ministerstva máme my lesníci aj občania mesta obracať na ŠOP SR, aby mohla (citujem) - účinne a včas zasiahnuť,“ dopĺňa Šlávka.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia