Medveď ohrozoval ľudí, zastrelili ho

Medveď ohrozoval ľudí, zastrelili ho

RedakciaAktuality19.10.2023

Včera ráno poľovníci zastrelili problémového medveďa pri obci Liptovské Revúce. Urobili to na základe dohody o spolupráci medzi Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) a poľovníckym združením PZ Suchá Zelenô.

Usvedčili ho kamery

„Synanntropný štvorročný samec opakovane navštevoval intravilán obce, najmä v časti Vyšné Revúce. V okolí lokality Pilná spôsoboval škody a svojim správaním opakovane ohrozoval miestnych obyvateľov. Medveď navštevoval záhrady rodinných domov, spôsoboval škody na ovocných drevinách, zelenine a v niekoľkých prípadoch zničil aj včelstvá, poškodil ohradníky a oplotenia,“ informovali ochrancovia prírody.

Zásahový tím pre medveďa hnedého Západ ŠOP SR problémového medveďa identifikoval na základe množstva kamerových záznamov o jeho pohybe v obci. Všetky použité metódy averznej terapie u tohto medveďa boli neúčinné.

„Jeho správanie bolo po monitorovaní vyhodnotené ako preukázateľné a reálne riziko ohrozenia zdravia a života ľudí žijúcich a pohybujúcich sa v predmetných lokalitách,“ dodala ŠOP SR.

V tomto roku ide o druhý ochranný odstrel problémového jedinca vykonaný územne príslušným poľovníckym združením na základe dohody so ŠOP SR a celkovo o ôsmeho odstráneného medveďa.

Činnosť ochrancov prírody

ŠOP SR je oprávnená zabezpečovať plašenie, odchyt alebo usmrtenie chránených živočíchov, ktoré svojím správaním mimo miest ich prirodzeného výskytu bezprostredne ohrozujú zdravie alebo bezpečnosť obyvateľov obcí. Usmrtením konkrétneho problémového jedinca sa predchádza vzniku nebezpečných stretov človeka s medveďom, pri ktorých je preukázateľné riziko ohrozenia zdravia a života ľudí.

Zásahový tím pre medveďa hnedého ŠOP SR zabezpečuje celoslovensky starostlivosť o populáciu chráneného živočícha medveďa hnedého, pod čím sa rozumie aj vylúčenie konkrétnych problémových jedincov z populácie usmrtením eutanáziou alebo odstrelom.

Viac informácii o činnosti Zásahového tímu ŠOP SR nájdete aj na web stránke Zásahového tímu(https://zasahovytim.sopsr.sk/) aj na stránke www.sopsr.sk/medved

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia