Menia sa autobusové prístrešky

Menia sa autobusové prístrešky

RedakciaAktuality3.1.2022

Nie všetky však patria mestu, lebo toto si časť z nich prenajímalo. Mesto Ružomberok malo na 15 rokov uzatvorenú zmluvu so súkromnou spoločnosťou euroAWK na prevádzku prístreškov MHD, reklamných plôch.

„Zmluva trvala od roku 2005 do roku 2020, kedy sa mala ukončiť alebo predĺžiť. Celkove, keď sme ju prehodnocovali, tak ročný príjem pre mesto bol asi 7000 eur,“ uviedol Ján Bednárik, zástupca ružomberského primátora. Spresnil, že spomínaná zmluva bola predĺžená dodatkom ešte o jeden rok. Počas nej obidve strany prerokovali podmienky jej ukončenia.

Mesto uvažovalo o predĺžení zmluvy ešte o päť rokov. Podľa slov viceprimátora J. Bednárika by mali dostatok času na vyriešenie otázok okolo prístreškov, reklamných bilbordov v meste, ktoré prevádzkuje spoločnosť euroAWK. Poslanci túto problematiku prerokovali v decembri 2020 ako aj v na júnovom zasadnutí 2021. Dospeli k záveru, aby zmluva nebola predĺžená. Mesto preto vyčlenilo 30 tisíc eur na nákup prvých prístreškov, ktorými nahradia staré, ktoré už boli po dĺžke životnosti. Okrem toho z mestského rozpočtu išlo 8000 eur na projektovú dokumentáciu.

Ružomberská radnica sa dohodla so súčasným prevádzkovateľom MHD, že tento bude financovať vybudovanie ďalších zastávok v hodnote asi 120 tisíc eur. Ružomberská radnica ich bude splácať počas desiatich rokov a to bez úrokov. Mesto vybralo výzor nových prístreškov po konzultácii s architektmi. V každom z nich bude umiestnený cestovný poriadok, mestský symbol, ako aj kôš na odpadky.

„Výmenu terajších prístreškov za nové sme začali v decembri. Ukončenie celého projektu bude závisieť od toho, ako odstráni staré zastávky ich majiteľ euroAWK,“ uviedol hovorca mesta Ružomberka Viktor Mydlo.

Na snímkach sme zachytili montáž nového prístrešku pri jezuitskom kostole.

Text a foto: Tibor Šuľa

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia