Mesto a CZT podali kvôli plavárni trestné oznámenie

Mesto a CZT podali kvôli plavárni trestné oznámenie

RedakciaAktuality28.2.2023

„Dodatok bol podpísaný tri dni pred konaním ustanovujúceho zastupiteľstva, na ktorom som sa ujal funkcie. Nerozumiem tomu, prečo nemohlo byť rozhodnutie o dodatku, ktorým sa mení cena plavárne, prenechaná novému vedeniu. Zrejme už vtedy existovala obava, že by sme nesúhlasili a cenu rozporovali,“ povedal primátor Ľubomír Kubáň.

Zvýšenie o 14 percent

Mesto Ružomberok a ním vlastnená spoločnosť CZT Ružomberok, s. r. o. podali v uplynulých dňoch na Generálnu prokuratúru SR trestné oznámenie pre podozrenie z možného spáchania najmä trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. Trestné oznámenie sa týka závažných zistení ohľadom spôsobu a okolností uzatvorenia dodatku z 25. novembra 2022 k zmluve o dielo z 19. septembra 2022, predmetom ktorej je výstavba Mestskej plavárne v Ružomberku.

Dodatok k zmluve uzatvorili bez vedomia a bez súhlasu Mestského zastupiteľstva v Ružomberku, pričom ním došlo k zásadnému zvýšeniu v rámci verejného obstarávania vysúťaženej ceny diela z čiastky 7 151 562,43 eur bez DPH na sumu 8 309 979,29 eur bez DPH. Ide teda o celkové zvýšenie o sumu 1 158 416,86 eur, čo predstavuje približne 14 percent. V mestskom rozpočte pritom táto suma nebola krytá.

Podpísal ho bývalý zástupca primátora

„Uvedené zvýšenie ceny diela hodnotíme ako odporujúce platnej právnej úprave, ekonomicky neopodstatnené a popierajúce základné zásady hospodárneho nakladania s mestským majetkom, pričom k jeho uzatvoreniu došlo napriek tomu, že financovanie takto zvýšenej ceny diela nebolo finančne zabezpečené,“ povedal k trestnému oznámeniu primátor mesta Ľubomír Kubáň.

Ružomberské mestské zastupiteľstvo 16. decembra 2022 na svojom mimoriadnom rokovaní poverilo primátora mesta Ľubomíra Kubáňa ako štatutárneho zástupcu jediného spoločníka obchodnej spoločnosti CZT Ružomberok, aby v rámci výkonu pôsobnosti valného zhromaždenia zaviazal konateľov spoločnosti k zrušeniu dodatku k zmluve o dielo na výstavbu novej mestskej plavárne. Uznesenie jednohlasne podporilo všetkých 21 prítomných poslancov.

Dodatok k zmluve podpísal konateľ CZT Ružomberok, s.r.o. a vtedajší druhý zástupca primátora mesta Ružomberok.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia