Mesto má nového hlavného kontrolóra

Mesto má nového hlavného kontrolóra

RedakciaAktuality8.7.2020

Novým hlavným kontrolórom sa stal Dušan Mataj, ktorý získal 15 hlasov. V súčasnosti je mestským poslancom a vedúci odboru starostlivosti o životné prostredie na Okresnom úrade v Ružomberku. V minulosti pôsobil na Mestskom úrade ako vedúci investičného oddelenia, zastával funkciu prednostu úradu a bol tiež vedúcim kancelárie primátora. Vo funkcii hlavného kontrolóra nahradil Vladimíra Trnovského, ktorý sa v máji stal prednostom mestského úradu.

Nový kontrolór mesta, Dušan Mataj

Ako tlmočil súčasný prednosta mestského úradu Vladimír Trnovský, Dušan Mataj sa hlasovania nezúčastnil z morálnych dôvodov, hoci v súčasnosti je zároveň aj poslancom mestského zastupiteľstva. Poslanec Ján Kuráň sa zaujímal, či by v prípade zvolenia navrhol audit mestských spoločností za posledných päť rokov. S tým vtedy ešte kandidát na tento post súhlasil. Za sebou má 6 rokov práce v samospráve a 6 rokov v štátnej správe.

„Mali sme dosť kvalitných kontrolórov, bude z čoho čerpať. Vo svojej práci by som sa chcel zamerať predovšetkým na prevenciu,“ uviedol Mataj.

Nový kontrolór bude tento post zastávať do roku 2026 a musel získať nadpolovičnú väčšinu hlasov. V opačnom prípade by museli poslanci rozhodovať medzi prvými dvoma kandidátmi.

O tento post na mestskom úrade súperilo sedem kandidátov: Dušan Mataj, Lucia Krakovská Ozoroczyová, Peter Uhrina, Janka Pavlíková, Jaroslav Dvorský, Ján Kolík a Juraj Kadubec.

Hlavného kontrolóra volili poslanci tajným hlasovaním. Na svoje predstavenie mali stanovený maximálny limit 10 minút. Hlavný kontrolór dohliada na finančné operácie mesta, hospodárne a efektívne nakladanie s jeho majetkom. Medzi hlavnú pracovnú náplň patrí aj kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta. Vypracúva tiež odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a k návrhu záverečného účtu mesta. Volí a odvoláva ho mestské zastupiteľstvo na obdobie šesť rokov.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia