Mesto podniká v oblasti ochrany životného prostredia konkrétne kroky

Mesto podniká v oblasti ochrany životného prostredia konkrétne kroky

RedakciaAktuality25.4.2019

Začiatkom roka 2019, na podnet primátora Igora Čombora, bola založená Komisia pre riešenie problematiky zápachu a prašnosti ako odpoveď na zvýšený záujem verejnosti o životné prostredie v meste Ružomberok.

O vzniku tejto Komisie sme už čitateľov informovali.

Jedným z cieľov Komisie je štúdia životného prostredia a zdravotného stavu obyvateľov Ružomberka.

Zlepšovanie životného prostredia je podľa primátora Igora Čombora dlhodobý proces, ktorý sa nedá uskutočniť z jedného dňa na druhý. Dôležité je však nepoľaviť v úsilí, nájsť riešenie na skvalitnenie života v našom meste.

Sme radi, že sa k mestu pridali aktivisti aj špecialisti z Mondi SCP a vytvorili sme Komisiu, ktorá bude riešiť problematiku zápachu a prašnosti v našom meste,“ povedal na dnešnom stretnutí primátor Ružomberka Igor Čombor.

Komisia sa stretáva na dvoj-týždennej báze na Mestskom úrade, pričom každé rokovanie vyústi do stanovenia úloh. Členovia už majú za sebou stretnutia, pričom počas posledného boli iniciované aj úlohy zamerané na prípravu aktuálnej lekárskej štúdie o stave ovzdušia a vplyvu na zdravotný stav obyvateľov Ružomberka.

Bol som poverený touto spomínanou skupinou, aby som ju reprezentoval a stretol sa s hlavným hygienikom Jánom Mikasom na Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, pretože podobná štúdia sa robila v rokoch 2003-2006,“ konštatoval pre náš portál primátor Čombor. Tam sa podrobne hodnotili vplyv kvality ovzdušia a zložky, ktoré sa v ňom nachádzajú a následne aký je ich dopad na zdravie obyvateľstva.

Štúdia bola robená v tom čase s Krajskou hygienickou stanicou v Banskej Bystrici a Okresnou hygienickou stanicou v Liptovskom Mikuláši. Kde tím odborníkov pracoval s dostupnými číslami, meraniami a štatistikami, ktoré sa mohli porovnávať.

Štúdie mali zhodnotiť vplyv priemyselného prostredia na život obyvateľov v Ružomberku a celého Dolného Liptova,“ vysvetlil primátor, ktorý chce meria aktualizovať aj predovšetkým preto, že sa zavádzajú stále nové technológie pri spracovaní a výrobe celulózy. Výsledky sú síce veľmi precízne a vedecky exaktné, dnes však už nie celkom reálne.

Hlavný hygienik mi prisľúbil a poveril aj odborníka, aby spracoval podobnú štúdiu a spolupracoval s podobnými odborníkmi, ktorí sa nachádzajú nielen v Bratislave, ale aj Banskej Bystrici. Táto štúdia by mala byť opäť komplexná a mala by posúdiť všetky aspekty z lekárskeho hľadiska ako vplýva aj Mondi SCP na zdravie obyvateľov v Ružomberku,“ dodal hlavný zástupca mesta, ktorý urobil prvý krok, aby bola táto štúdia v čo najkratšom čase dostupná.

Dôležité je podľa Čombora vylúčiť všetky negatívne tvrdenia, zavádzanie verejnosti a urobiť zásadné opatrenia tam, kde sú adresné.

My vieme, že najviac znečistenia spôsobuje doprava, ktorá je tu nadmerná a prachové častice najviac vplývajú na naše zdravie. Ľudia často zabúdajú aj na lokálne vykurovanie, ktoré do ovzdušia prináša prvky, ktoré sú zaťažujúce pre životné prostredie a zdravie obyvateľov,“ upozornil na problém primátor. Poukázal aj na to, že do ovzdušia sa dostávajú látky práve z MONDI SCP ktoré zapáchajú, ale ich vplyv na zdravie nie je najvyšší no obťažujúci, čo je potrebné rozlíšiť.

Budúci týždeň nás čaká s komisiou pracovná cesta do Třínca, kde sa chceme zoznámiť s tým, ako systém monitorovania znečisťovateľov ovzdušia funguje tam. Zároveň chceme vidieť technológiu a metodiku, práce aj spôsob riešenia problémov s ovzduším. Chceme tiež preštudovať plán, ktorý by mal byť príkladom novovznikajúcemu ružomberskému systému,“ dodal v závere stretnutia primátor Čombor.

Prácu Komisie bude náš portál dokumentovať a prinášať správy a informácie o jej výsledkoch.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia