Mesto podporí elektromobily na sídliskách

Mesto podporí elektromobily na sídliskách

RedakciaAktuality4.4.2024

Za vyše stotisíc eur pribudne v Ružomberku 23 verejných nabíjacích staníc.

V Ružomberkom okrese bolo k 31. decembru 2021 evidovaných 257 hybridných automobilov a 43 s čisto elektrickým pohonom. O rok neskôr už bolo registrovaných 362 hybridných vozidiel a 62 elektrických vozidiel. (zdroj: MV SR ) Ide o pozoruhodný nárast. Radnica predpokladá, že v roku 2026 bude elektromobilov vyše 250, počet hybridných vozidiel odhaduje na približne 1500.

Podpora sídliskám

V roku 2026 bude v Ružomberskom okrese odhadom 1737 vozidiel s alternatívnym pohonom. Z toho 50 percent bude parkovať a nabíjať sa priamo v Ružomberku. Časť obyvateľov býva v rodinných domoch a nebude využívať verejné nabíjacie body.

Podľa analýzy, ktorá je súčasťou návrhu na zriadenie nabíjacích staníc, je predpoklad, že obyvatelia v bytových domoch a panelákoch budú vlastniť 700 vozidiel s alternatívnym pohonom. Zo štatistík vyplýva, že priemerne spotrebuje elektromobil 5 kWh denne.

Po zohľadnení víkendového jazdenia vychádza potreba nabíjania pre automobil v intervale 7 až 10 dní. Analýza počíta s nabíjaní automobilu raz za deväť dní. Z toho vychádza potreba 28 330 nabíjacích cyklov. Pri nabití dvoch automobilov denne na jednom nabíjacom bode je potrebné v meste do roku 2026 zriadiť 39 kusov AC 22 kW nabíjacích staníc. S výstavbou nabíjacej infraštruktúry značne stúpne záujem o autá s elektrickým pohonom práve medzi obyvateľmi sídlisk, ktorí doteraz nemali kde svoje auto nabíjať, takže o kúpe takéhoto druhu ani neuvažovali.

Podporiť tento typ dopravy má 23 verejných nabíjacích staníc, ktoré majú pribudnúť v meste a na sídliskách v prvej etape. Z toho bude 22 nabíjacích bodov EV typu AC 11+ kW a jeden nabíjací bod EV typu DC 50+ kW, ktorý pribudne pred mestským úradom.

Mesto na tento projekt získalo z Plánu obnovy 114-tisíc eur. Celá výška finančného príspevku je krytá z európskych a národných zdrojov. Nosnou myšlienkou výzvy je umožniť obyvateľom miest v bytových domoch prechod z klasických dopravných prostriedkov so spaľovacími motormi na automobily s alternatívnymi pohonmi. Úlohou samosprávy je pomoc pri budovaní nabíjacej infraštruktúry tak, aby kopírovala potreby občanov.

Podmienky prevádzky

Všetky nabíjacie body sú verejne prístupné. V prvej fáze budovania infraštruktúry mesto vybuduje nabíjacie stanice (NS) v trinástich lokalitách.

Mesto Ružomberok neplánuje prevádzkovať nabíjacie stanice. Po skončení projektovej prípravy a získaní potrebných stavebných povolení vyhlási verejnú súťaž na zhotoviteľa diela a zároveň prevádzkovateľa siete nabíjacích staníc. Za správu staníc bude platiť paušálne platby.

Prevádzkovateľ nabíjacieho bodu Charge Point Operator (CPO) bude subjekt zodpovedný za správu, údržbu a prevádzku nabíjacích staníc. Koncovým používateľom bude poskytovať nabíjaciu službu, a to aj v mene a na účet poskytovateľa služieb mobility - Mesta Ružomberok.

„K úlohám prevádzkovateľa bude patriť nákup a inštalácia nabíjacích staníc, údržba sieťového pripojenia a obchodné služby, kde zahŕňame stanovenie cien za používanie nabíjacej infraštruktúry a správa pripojenia k tretím poskytovateľom nabíjacích služieb,“ píše sa v analýze.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia