Mesto pripravuje sčítacích asistentov aj kontaktné miesta

Mesto pripravuje sčítacích asistentov aj kontaktné miesta

RedakciaAktuality15.2.2021

Štatistický úrad tvrdí, že vyplnenie elektronického sčítacieho formulára by malo trvať približne desať minút. Ľudia budú odpovedať na 14 otázok. Týkajú sa miesta pobytu, rodiny, vzdelania, zamestnania, národnosti, náboženstva. Ak to zvládnete alebo vám pri tom pomôže blízka osoba, máte čas od 15. februára do 31. marca.

Pomôžu vám odborníci

Tí, ktorí nezvládnu elektronické vyplnenie, sa môžu zapojiť do asistovaného sčítania. Potrvá od 1. apríla 2021 do 31. októbra 2021 prostredníctvom mobilných sčítacích asistentov, ktorí navštívia domácnosť, ak o túto službu požiada. Pomoc nájdu aj v kontaktných miestach.

„Pripravujeme približne 18 sčítacích asistentov. Päť kontaktných miest zriadime v mestských častiach Černová, Biely Potok, Hrboltová, ďalšie budú na mestskom úrade a v informačnom centre. Prevádzkové hodiny a kontaktné miesta včas zverejneníme,“ povedal hovorca mesta Viktor Mydlo.

Mesto bude poskytovať informácie prostredníctvom webu, facebooku, mestského rozhlasu a televízie, letákov, tlačovín aj na mestskom úrade. Informácie a sčítací formulár sú dostupné na www.scitanie.sk alebo pomocou mobilnej aplikácie.

Všetko vyplníte elektronicky

Rozhodujúcim okamihom sčítania je polnoc z 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021. K tomuto okamihu sa musia vzťahovať údaje zisťované počas doby sčítania obyvateľov, domov a bytov, teda údaje, ktoré obec alebo obyvateľ uvedie v sčítacom formulári.

Teda nezapočítavajú sa deti narodené po tomto dátume. Započítajú sa všetci živí k 31. decembru, aj keď v tomto roku zomreli. Napríklad dieťa narodené 30. januára sa nezapočíta, ale osoba, ktorá zomrela 21. januára, sa započíta.

Formuláre aj vysvetlivky sú v slovenskom jazyku a v jazyku národnostných menšín - maďarčine, rómčine, ukrajinčine, rusínskom jazyku, v nemčine, angličtine, francúzštine. Sú prispôsobené aj pre nevidiacich a slabozrakých.

Tentoraz ide o prvé čisto elektronické sčítanie. „Aj vzhľadom na pandémiu je absolútne bezpečné, pretože samosčítanie sa deje z pohodlia domova obyvateľa, nikto nemusí prísť k nemu domov a nikto ho svojou prítomnosťou neohrozí na zdraví,“ uviedla pre TASR hovorkyňa pre Sčítanie obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021 Jasmína Stauder.

Sčítanie má niekoľko fáz

Sčítanie má niekoľko fáz. V prvej sa sčítavali domy a byty. Trvala od 1. júna 2020 do 12. februára 2021. Predmetom boli všetky domy, všetky byty v budovách bez ohľadu na to, či sú obývané alebo neobývané. Táto fáza obyvateľov nezaťažila, pretože ju vykonávali obce a mestá.

Formuláre z roku 2011.

Druhá fáza začala 15. februára 2021, skončí 31. marca 2021. Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky, teda každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt.

Za neplnoletého obyvateľa (do 18 rokov) a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony, má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.

Kto nevyplní sčítací formulár, môže dostať pokutu od 25 do 250 eur.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia