Mesto sa rozrástlo o dočasnú komisiu

Mesto sa rozrástlo o dočasnú komisiu

RedakciaAktuality6.2.2020

Cieľom novovzniknutej komisie bude vytvoriť komplex sociálnozdravotných a sociálno-právnych služieb. Týmto spôsobom sa má zlepšiť starostlivosť o sociálne znevýhodnených ľudí a komunity. Komisia pripraví návrh riešenia, navrhne miesto realizácie, spôsob financovania, partnerov a rozsah projektu. Do prípravy zapojí aj Katolícku univerzitu. Harmonogram realizácie celého projektu pripraví komisia do konca júna.

„Na základe jednotlivých komunitných plánov by sme chceli vytvoriť pobytovú sociálnu službu. V roku 2015, 2017 a 2019 sme robili rozsiahly výskum v rámci Ružomberka, ako aj Žilinského samosprávneho kraja. Z neho vyplynula veľká potreba pobytovej sociálnej služby,“ uviedla garantka projektu Irena Kamanová.

„Chceme sa problematikou zriadenia centra sociálnych služieb intenzívne zaoberať. Pociťujem to ako veľké negatívum, že mnoho rokov sa tomu nikto nevenoval,“ povedal predseda novovzniknutej komisie Ľubomír Kubáň.

V Ružomberku bude do roku 2025 takmer 11 000 seniorov nad 65 rokov. Radnica uvádza, že ukazovateľom veku populácie je index starnutia, ktorý v okrese Ružomberok podľa údajov štatistického úradu dosiahol 96 %.

V zmysle platnej legislatívy je mesto povinné zabezpečiť starostlivosť o tých obyvateľov mesta, ktorí nie sú schopní si zabezpečiť starostlivosť sami alebo prostredníctvom svojich rodinných príslušníkov. Ako uvádza magistrát, ľudia so zdravotným postihnutím na základe informácií z úradu práce tvoria jednu pätinu z celkového počtu obyvateľov v okrese Ružomberok. „Týmto obyvateľom ich znevýhodnenie prináša rôzne fyzické, psychické a sociálne dôsledky napr. v oblasti mobility, orientácie, komunikácie a sebaobsluhy, odkázanosť na inú fyzickú osobu,“ doplnil zástupca primátora Michal Lazár.

Zoznam členov dočasnej komisie mestského zastupiteľstva pre prípravu a realizáciu projektov regionálneho rozvoja.:

Predseda: Ľubomír Kubáň, tajomník: Dagmar Majeríková, Členovia: Irena Kamanová, Martin Alušic, Michal Lazár, Jana Halušková, Karol Javorka, Pavel Šípoš

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia