Mesto vysvetľuje, kto môže a nemôže prejsť cez Černovú

Mesto vysvetľuje, kto môže a nemôže prejsť cez Černovú

RedakciaAktuality21.8.2023

Po nedávnom osadení nového trvalého dopravného značenia na komunikácii I/18 E50 v Ružomberku pri vstupoch do vedľajších komunikácií od Žiliny na Račkov a v smere na miestne cesty Ulíc Pri Váhu (vodárne), Potočná a pri vstupe do Ružomberka na miestnu cestu Ulica Čutkovská sa ukázalo, že viacerí obyvatelia Ružomberka si nie sú istí, čo pre nich ako vodičov znamenajú.

Po konzultácii s dopravným špecialistom a okresným dopravným inšpektorátom radnica prináša vysvetlenie dopravného značenia. Zo skúsenosti z uplynulých dní je zrejmé, že motoristi nesprávne chápu, čo znamená dodatková tabuľka 520 tranzit. 
Do Černovej, mestskej časti Ružomberka, môže zo štátnej cesty 1/18 odbočiť na automobile každý, kto tam má cieľ, a teda každý, kto tam býva, je ubytovaný, kto tam ide do kostola, kto ide zaviesť dieťa do černovskej školy, kto ide navštíviť niekoho bývajúceho v tej oblasti alebo ide navštíviť pamätné miesta, každý kto tam pracuje, ide si nakúpiť alebo sa naobedovať, občerstviť v černovskej reštaurácii alebo stravnom zariadení.

Nikomu, a to ani obyvateľovi Ružomberka, ani sídliska Klačno, nie je cez Černovú zo štátnej cesty 1/18 povolený tranzit.

Tranzitom sa chápe, že šofér automobilu túto mestskú časť použije na prejazd bez toho, aby v nej mal cieľ. Týka sa to aj vodiča, ktorý odbočí zo štátnej cesty 1/18 na Ulicu Čutkovská, bez cieľa na nej ju prejde a pokračuje smerom na sídlisko Klačno, alebo aj ďalej cez mesto. Poruší tým pravidlá cestnej premávky.

Tranzitom je aj ak pri moteli Ranč vôjde automobilom na Ulicu pri Váhu, následne ju prejde a pri čerpacej stanici sa znova pripojí na cestu 1/18. Aj tento vodič poruší pravidlá cestnej premávky.

V blízkom čase bude na začiatku Ulice Čutkovská osadená dodatková tabuľka „Okrem návštevníkov Čutkovskej doliny“. Ulicou Čutkovská bude môcť prejsť každý, koho cieľom bude návšteva uvedenej doliny.

Tranzit na Ulici Čutkovská je monitorovaný snímačmi dopravy. Mesto v blízkej dobe zverejní porovnania dopravného zaťaženia v lokalite pred a po osadení nového trvalého dopravného značenia.

„Uvedomujeme si zároveň, že nové dopravné riešenie nie je dokonalé a bez nového tunela cez Čebrať a obchvatu ani nemôže byť, ale aspoň v rámci dostupných, najmä časových možností, čiastočne zlepší kvalitu života ľudí na dotknutých uliciach, ktorí boli dlhodobo vystavení neprimeranému dopravnému zaťaženiu. Ďakujeme, že to chápete a rešpektujete,“ povedal primátor Ľubomír Kubáň.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia