Mesto zabezpečuje opatrovateľskú službu pre 117 klientov priamo v domácom prostredí

Mesto zabezpečuje opatrovateľskú službu pre 117 klientov priamo v domácom prostredí

RedakciaAktuality20.5.2020

Opatrovateľská služba slúži obyvateľom mesta, ktorí sa z dôvodu veku, choroby, či zdravotného postihnutia nedokážu o seba postarať. Domáce prostredie je pre mnohých tou najlepšou alternatívou a odkázaní ľudia si to bezpochyby zaslúžia.

Sociálna služba sa zo zákona poskytuje minimálne na 2 hodiny denne a maximálne na 7,5 hodín. Závisí to od potreby klienta, na koľko hodín služby je odkázaný,“ vysvetľuje Dagmar Majeríková z Oddelenia sociálnych služieb a zdravotníctva v Ružomberku.

Úloha opatrovateľky spočíva v starostlivosti o klienta tým, že mu podáva lieky, zabezpečuje mu pitný a stravovací režim, pomoc pri osobnej hygiene a menších domácich prácach. Podľa Dagmar Majeríkovej je služba spoplatnená v závislosti od výšky príjmu klienta a je upravená nariadením o sociálnych službách.

Službu podporil Európsky sociálny fond

Na Podporu opatrovateľskej služby v Ružomberku získalo mesto ešte minulý rok financie z Európskeho sociálneho fondu. Išlo o sumu takmer 500-tisíc eur, z ktorej sú financované mzdy pre 33 opatrovateliek mesta. Projekt je podporovaný na dobu 24 mesiacov.

Hlavným benefitom grantu, ktoré mesto získalo je šetrenie rozpočtu mesta,“ konštatuje Majeríková.

V meste Ružomberok, v Žilinskom kraji ale aj na Slovensku, štatistiky jasne naznačujú, že obyvateľstvo starne. Ľudia sa dožívajú vyššieho veku a tak sa zvyšuje odkázanosť na pomoc inej osoby.

Reagovali sme na zmeny spojené s demografiou a chceli sme tak podporiť vznik opatrení, ktoré zabezpečia plnohodnotný život jednotlivcom, skupine, komunite,“ vysvetľuje Kvetka Legerská z referátu projektov a grantov MsÚ.

Prostredníctvom projektu sa tak vytvorili nové a zároveň udržali už existujúce pracovné miesta a tým sa zlepšila dostupnosť sociálnej služby v meste. Po ukončení projektu bude mať mesto Ružomberok kvalifikovaný tím pracovníkov. „Všetci opatrovatelia po ukončení projektu zostanú aj naďalej zamestnancami mesta s platnou pracovnou zmluvou a všetkými výhodami,“ dodala Legerská.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia