Mesto získalo pol milióna eur pre opatrovateľky

Mesto získalo pol milióna eur pre opatrovateľky

RedakciaAktuality18.1.2022

Opatrovateľská služba poskytovaná mestom Ružomberok, je sociálna služba pre občanov, ktorých vek, choroba alebo zdravotné postihnutie natoľko oslabili ich fyzické a psychické sily, že sa sami o seba nedokážu postarať.

Vzhľadom k svojmu stavu, potrebujú pomoc. Mohli by ju dostať v špecializovaných zariadeniach, domovoch dôchodcov, no ich kapacity sú plné, niektoré sú drahé a niektorí ľudia ich odmietajú. Chcú radšej ostať v domácom, im dobre známom prostredí, čo má určite pozitívny vplyv na ich psychickú pohodu.

Dostanú príplatok ku mzde

Mesto pre nich prostredníctvom odboru sociálnych vecí zamestnáva 82 mužov a žien. Ich mzdy nie sú vysoké a v dnešnej dobe je preto ťažké motivovať prípadných záujemcov o takúto prácu.

Radnica preto pred niekoľkými rokmi požiadala z európskych fondov o príspevok ku mzde pre opatrovateľky. Projekt bol úspešný a Ružomberok získal od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny finančné prostriedky pre časť zo zamestnancov.

„Keďže prvý projekt už skončil, požiadali sme o opätovné pridelenie peňazí na tento účel z eurofondov. Cieľom je udržať už existujúce pracovné miesta a tým zlepšiť dostupnosť sociálnej opatrovateľskej služby v meste. Zároveň chceme vytvoriť nové pracovné miesta pre mladých i dlhodobo nezamestnaných občanov, ktorí spĺňajú predpísané vzdelanie alebo absolvovali kurz opatrovania. Tým posilníme terénnu sociálnu službu na komunitnej úrovni,“ povedal hovorca mesta Viktor Mydlo.

Peniaze dostane 30 opatrovateliek

Vyhodnotenie druhého projektu bolo niekoľkokrát odsunuté, podľa pôvodného plánu mal prispieť na túto službu v rokoch 2019 až 2021. Pozitívna správa o schválení prišla na radnicu až v týchto dňoch. Mesto získalo žiadaných 490-tisíc eur.

Pomôžu zmierniť náklady na opatrovateľskú službu, pretože samospráva doplácala mzdu opatrovateľkám z mestského rozpočtu. Po novom budú europeniaze stačiť pre viac ako 30 na dva roky. Zostávajúcim 50 bude mesto ďalej platiť z vlastných peňazí.

„Formou terénnej sociálnej služby zlepšíme kvalitu života občanov, a tak predídeme sociálnemu vylúčeniu osoby a rodiny, prípadne ich začleníme do spoločnosti. Zlepšíme prístup odkázaných fyzických osôb k domácej opatrovateľskej službe, čím predídeme ich umiestňovaniu do pobytových zariadení,“ povedal hovorca mesta.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia