Mestská plaváreň je v ohrození

Mestská plaváreň je v ohrození

RedakciaAktuality13.3.2023

Dnešné mimoriadne mestské zastupiteľstvo má na programe štyri témy, z toho jednu, poslednú, mimoriadne horúcu. Prvou témou je strategický dokument rozvoja Liptova do roku 2030, týka sa oboch okresných miest.

Druhou je komunitný plán sociálnych a súvisiacich služieb mesta Ružomberok, treťou podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na podporu projektovej pripravenosti mesta Ružomberok.

Najväčšiu pozornosť priťahuje Mestská plaváreň, okolo ktorej sa od konca minulého roka vedú búrlivé diskusie. Dôvodom je dodatok, ktorý podpísal bývalý konateľ mestskej spoločnosti CZT, o zvýšení ceny výstavby plaváreň z pôvodných 7,1 milióna eur na 8,3 milióna.

Nové vedenie mesta odmieta platiť, zhotoviteľ sa najskôr vyhrážal zastavením výstavby, dnes tak urobil. Navrhol niekoľko spôsobov urovnania sporu, rokovať o nich budú mestskí poslanci dnes. V materiály na rokovanie je napísané, že uvedené varianty sú pre mesto zjavne ekonomicky nevýhodné a právne neprijateľné, keďže by viedli k legalizácii zistených porušení zákona.

Ako sa poslanci rozhodnú a ako budú diskutovať, sa nedozvieme z tradičného priameho prenosu, pretože zasadnutie sa netradične uskutoční s vylúčením verejnosti.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia