Mestská plaváreň praská vo švíkoch

Mestská plaváreň praská vo švíkoch

RedakciaAktuality9.10.2018

Mestská plaváreň, ktorá v Ružomberku funguje už od roku 1960, neprešla od svojho vzniku žiadnou výraznou prestavbou. Počas celej jej prevádzky urobili len niekoľko vynútených opráv z hľadiska kratšej životnosti niektorých prvkov alebo potreby nahradiť ich novšími. Aj napriek tomu ponúka všetkým milovníkom plávania vhodné podmienky a navyše sa teší čoraz väčšej obľube.

Na zvýšený záujem o plaváreň vplýva viacero faktorov

Firma CZT, ktorá januári minulého roka prevzala prevádzkovanie plavárne do svojich rúk v nej najskôr urobila potrebné technické opatrenia. Patrí k nim napríklad modernizácia sociálnych zariadení, zvýšená starostlivosť o hygienu, ale aj stabilizácia zamestnancov. „V prvom kole sme dali do poriadku strojovňu a opravili sme poruchy na potrubiach a ventiloch. Druhé kolo pozostávalo z úpravy sociálnych zariadení, šatní a prostredia. Vytvoril sa nový informačný systém pre lepšiu orientáciu a úpravami prešla aj zničená terasa. Okrem toho sme nastavili aj lepšie vykurovanie a teplotu prostredia sme zvýšili o tri stupne. Výraznú pozornosť sme venovali aj hygiene a dôkladnými opatreniami sme odstránili možné zdroje nečistôt a bacilov. Zároveň sme sa s hygienikmi dohodli, že vodu budeme čistiť, vypúšťať a vymieňať dvakrát do roka. Už sme s tým aj začali a je to badateľné na kvalite vody. Zmeny sme urobili aj v otázke starostlivosti o zamestnancov. Každý z nich má uzatvorenú riadnu pracovnú zmluvu a tiež výhody v podobe stravných lístkov a podobne“, uviedol pre portál Žijem v Ružomberku výkonný riaditeľ spoločnosti CZT Vladimír Lajčiak.

Niekoľko týchto drobných úprav aj bez veľkej rekonštrukcie prinieslo výrazné zlepšenie podmienok v plavárni. Podľa Lajčiakových slov má však najvýraznejší vplyv na zvýšenie jej návštevnosti Občianske združenie Ružomberčan. Poskytuje svojim aktívnym členom vstup do plavárne úplne zadarmo. Okrem toho využívajú plaváreň aj futbalisti MFK Ružomberok a plavecké oddiely, ktoré si majú možnosť prenajať bazén bezplatne.

Väčšia rekonštrukcia je naplánovaná vo februári

V rámci zavedeného polročného režimu, kedy sa z bazéna vypustí voda a budú sa robiť veľké hygienické zásahy, má prevádzkovateľ v pláne dať do poriadku aj časť dna, ktorá odchádza od svojho podkladu. „Rekonštrukciu dna chceme realizovať vo februári budúceho roka. Plaváreň bude počas toho zatvorená približne 6 až 14 dní. Uvidíme ako to všetko pôjde, keď sa to obnaží“, uviedol Lajčiak. Okrem tejto rekonštrukcie nie sú potrebné žiadne väčšie opravy. Prevádzkovateľovi plavárne sa totiž podarilo zaviesť aj isté šetriace opatrenia, či už sa to týka nového režimu elektriky, osvetlenia alebo využitia vody z novoopravenej studne.

Podľa Vladimíra Lajčiaka, riaditeľa spoločnosti CZT, ktorá je v súčasnosti prevádzkovateľom mestskej plavárne, nie je kompetentný vyjadriť sa k otázke, či plánovaná výstavba novej plavárne ohrozí existenciu tej súčasnej. Vyjadril sa však, že plaváreň na Bystrickej ceste je v dobrom stave na poskytovanie služieb bežnej verejnosti.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia