Mestské zastupiteľstvo sa vracia do ružomberskej radnice

Mestské zastupiteľstvo sa vracia do ružomberskej radnice

RedakciaAktuality26.5.2020
Uplynulé zastupiteľstvo sa konalo v Bielom Potoku

Po tom, ako sa uplynulé mestské zastupiteľstvo konalo prvý raz v histórii v Bielom Potoku za prísnych bezpečnostných opatrení, stredajšie sa už presúva na tradičnú pôdu do Veľkej zasadačky Mestského úradu. Ide teda o prvé mestské zastupiteľstvo na obvyklom mieste od vypuknutia koronakrízy. Pozostáva z 20. bodov a začiatok je naplánovaný o 8.00.

Budovanie inžinierskych sietí pre cyklopožičovňu

Počas rokovania mestského zastupiteľstva budú volení zástupcovia Ružomberčanov rozdeľovať dotácie do oblasti kultúry a médií, školstva, športu, ale i do sociálnej oblasti. Rozhodnú aj o dotáciách do oblasti cestovného ruchu, životného prostredia a propagácie mesta. Venovať sa budú tiež inžinierskym sieťam v rámci stavby „Cyklopožičovňa Čutkovo“. Pod hlavičkou Liptovského cyklistického spolku by tu mal vzniknúť objekt s požičovňou bicyklov, servisom a predajom cyklistických potrieb a v stavbe plánujú aj informačné centrum pre návštevníkov. Cieľom je na jednom mieste zabezpečiť potreby súvisiace s prevádzkou lesných cyklochodníkov.

Mesto žiada o príspevok na moderné technológie

Zámerom mesta je zapojiť sa do výzvy na moderné technológie. Predkladá preto žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na moderné technológie. Štúdie, expertízy a posudky si vyžiadajú finančné krytie aj zo strany radnice. V rámci tohto projektu pôjde najmä o reguláciu dopravy a manažment statickej dopravy. Cieľom je tiež vybudovať lokálne meteostanice a chcú tiež zvýšiť úroveň bezpečnosti na verejných miestach. Pôjde napríklad o inteligentné kamerové systémy s analýzou obrazu i zvuku. Celková hodnota projektu je 910 tisíc eur, spoluúčasť mesta je na úrovni 5%.

Poslanci sa počas rokovania budú venovať aj vyhláseniu voľby hlavného kontrolóra a budú schvaľovať navýšenie základného imania MFK Ružomberok. Venovať sa budú aj hospodáreniu spoločností s účasťou mesta za uplynulý rok.

Celý program mestského zastupiteľstva je dostupný na internetovej stránke mesta.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia