Mestské zastupiteľstvo schválilo vyrovnaný rozpočet na rok 2021

Mestské zastupiteľstvo schválilo vyrovnaný rozpočet na rok 2021

RedakciaAktuality16.12.2020

Mestské zastupiteľstvo schválilo v stredu na svojom zasadnutí rozpočet mesta na rok 2021. Poslanci schválili rozpočet, ktorý bude vyrovnaný. Ráta totiž s celkovými príjmami vo výške 31 980 000 €. Rovnakú hodnotu majú aj plánované výdavky mesta na najbližších 12 mesiacov.

Bežné príjmy 24,5 milióna

Bežné príjmy mesta sú rozpočtované v celkovej výške 24 553 523 € a spolu s vlastnými príjmami rozpočtových organizácií (školy s právnou subjektivitou 719 833 € ) predstavujú sumu 25 273 356 €. Kapitálové príjmy mesta sú rozpočtované vo výške 1 500 712 €. S príjmami z finančných operácií sa pre rok 2021 uvažuje vo výške 5 205 932 €, z čoho je prevod z fondu rozvoja mesta plánovaný vo výške 3 401.482 € a prevod z fondu opráv vo výške 164 920€. Pre rok 2021 sa počíta s príjmom z úveru zo ŠFRB na bytovku Plavisko vo výške 1 639 530 € .

"Som rád, že poslanci podporili návrh rozpočtu na rok 2021. Tento plán bol poctivo pripravený tak, aby zohľadňoval potreby občanov a mysleli sme v ňom aj na akcie, ktore boli pozastavené tento rok pre Covid pandémiu," povedal pre portál Žijem v Ružomberku primátor Igor Čombor.

S úverom na plaváreň zatiaľ nerátajú

Rozpočet zatiaľ neráta s prijatím úveru na výstavbu plavárne. Zároveň táto akcia nie je ani v investičnom pláne mesta. V prípade jej doplnenia v priebehu roka bude do rozpočtu doplnený príjem z úveru (po schválení MsZ) a výdaj na realizáciu. Rozpočet však počíta s viacerými dotáciami pre neziskové kultúrne a športové inštitúcie.

Zvýšený poplatok za odpady

Zastupiteľstvo schválilo aj zvýšenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Pôvodná sadzba 0,077 eur pre fyzické osoby sa zvyšuje na 0,099 eur na osobu a deň. Jedným z dôvodov na zvýšenie je aj skutočnosť, že ku koncu tohto roka končí prevádzka skládky odpadov Biela púť. V dôsledku toho bude každoročne potrebné previesť z Ružomberka 10 000 ton odpadu do vzdialenosti približne 150 kilometrov a zaplatiť jeho likvidáciu. Samotné zneškodnenie odpadu bude zhruba o 40% drahšie. Samotná skládka tiež ročne generovala do mestskej kasy príjem 130 000 eur.

Úľavu 40% z poplatku majú študenti, ktorí navštevujú školu mimo Ružomberka a 50% opatrovateľky, ktoré vykonávajú prácu v zahraničí. Náklady na likvidáciu odpadu v Meste Ružomberok pre rok 2021 sú rozpočtované vo výške 1 991 527 €. Aj napriek plánovanému zvýšeniu príjmu z poplatku za odpad, ktorý je na rok 2021 rozpočtovaný vo výške 1 700 000 €, bude mesto túto činnosť dotovať vo výške 291 527 €.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia