Mestské zastupiteľstvo zvýšilo miestne dane a poplatky

Mestské zastupiteľstvo zvýšilo miestne dane a poplatky

RedakciaAktuality13.12.2023

Poslanci schválili aj Všeobecne záväzné nariadenia (VZN), ktoré upravujú výšku miestnych daní i poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Dôvodom na prijatie nepopulárnych opatrení sú vyššie výdavky v dôsledku legislatívnych zmien, vysoká miera inflácie, ceny energií a stavebných materiálov, zvyšovanie nákladov spojených s poskytovanými službami či nenaplnený plánovaný príjem z podielových daní.

„Mesto Ružomberok v minulom období nezvyšovalo dane a miestne poplatky. Zvyšujeme ich len do miery nevyhnutnej na zabezpečenie základného chodu samosprávy a poskytovania komunálneho servisu,“ zdôvodnil primátor mesta Ľubomír Kubáň.

Zvýšenie aj tak stačiť nebude

Predpokladaný výber dane z nehnuteľností je v roku 2024 na úrovni troch miliónov eur, čo predstavuje navýšenie oproti aktuálnemu roku približne o 830-tisíc eur. Od budúceho roka sa v Ružomberku zvýši daň z nehnuteľností u rodinných domov a bytov zo súčasných 0,25 na 0,40 eur za meter štvorcový. Pri poľnohospodárskych stavbách sa upravuje daň z nehnuteľnosti z 0,35 na 0,45 eur za m², priplatia si aj majitelia chát zo súčasných 0,8 na 1,20 eur za m² a garáži z jedného eura na 1,50 eur m².

Obyvatelia Ružomberka zaplatia za odpad 44 eur, čo je oproti súčasnej sadzbe približne 20-percentné zvýšenie o osem eur. Nevážený množstvový zber v 110-litrových nádobách bude spoplatnený sumou 303,16 eur/kus a v 1 100-litrových nádobách 3031,6 eur/kus.

Napriek tomuto navýšeniu budú náklady spojené s vývozom komunálneho odpadu vyššie ako predpokladaný príjem z vybratému poplatku o približne 450-tisíc eur. Rozdiel napokon bude musieť samospráva vykrývať z iných príjmov.

Pribudol nový poplatok

Primátor dodal, že na začiatku príprav budúcoročného rozpočtu bol schodok mesta na úrovni približne 3,2 milióna eur. „Museli sme hľadať zdroje a rozmýšľať úsporne, aby sme zostavili vyrovnaný rozpočet. Chceme však zostať solidárni voči nízkopríjmovým skupinám obyvateľstva, aj preto sme nešli cestou drastického zvyšovania daní a poplatkov. Ak by sme k tomuto kroku nepristúpili, mesto by skončilo v rozpočtovom provizóriu, čo by malo negatívny dopad na chod mesta, ako aj na financovanie mnohých akcií a aktivít, vrátane dotácií pre kultúru a šport,“ povedal Ľubomír Kubáň. 

Od roku 2024 sa budú v Ružomberku zvyšovať aj príspevky za materskú školu na z 20 eur na 30 eur mesačne, v školských jedálňach v materských školách sa zvýšia režijné náklady na deväť eur a pri v školských jedálňach v základných školách na dvanásť eur mesačne. Mesačný pobyt dieťaťa v detských jasliach bude od 1. januára 2024 stáť 300 eur mesačne.

Mestskí poslanci na poslednom tohoročnom zasadnutí zastupiteľstva tiež rozhodli o zavedení poplatku za rozvoj, ktorý už v mnohých samosprávach funguje niekoľko rokov. Výnos z uvedeného poplatku je účelovo viazaný na krytie kapitálových výdavkov rozpočtu mesta súvisiacich s konkrétnym druhom verejnoprospešných stavieb, napríklad infraštruktúry, verejného osvetlenia, miestnej komunikácie, chodníka, materskej školy. Pre stavby na bývanie je nový poplatok 35 eur za meter štvorcový, pre priemyselné objekty 15 eur. Pôjde o stavby, ktoré dostanú stavebné povolenie po 1. januári budúceho roka.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia