Mestskí policajti rozdali za jednu noc viac ako tri desiatky pokút

Mestskí policajti rozdali za jednu noc viac ako tri desiatky pokút

RedakciaAktuality30.7.2021

Priaznivé počasie a uvoľnenie protipandemických opatrení vylákalo do nočných ulíc mesta množstvo ľudí. Viacerým sa zábava predražila o pokutu od mestskej polície.

Alkohol pili aj mladiství

Náročná noc začala oznámením, že v Parku Hýroša je mládež, ktorá pije alkoholické nápoje. Išlo o 15 člennú skupinu mladých ľudí. Na miesto smerovali dve hliadky. Osobám, ktorým sa podarilo preukázať porušenie zákona, uložiliblokové pokuty.

Potom hliadka na Námestí Andreja Hlinku kontrolovala štyroch mladých ľudí, z ktorých traja pili alkohol na verejnosti. „Boli medzi nimi aj dve mladistvé osoby z okresu Dolný Kubín. Kontaktovali ich zákonných zástupcov, ktorí si ich prišli prevziať. Dospelý kamarát, ktorý im umožnil pitiealkoholu, tiež dostal pokutu,“ uviedol preventista mestskej polície Roman Jankovič.

Motohliadka niekoľko minút po dvadsiatej druhej hodine preverovala porušovanie nočného pokoja v Hrabovskej doline. Na jednej z chát bola rodinná oslava, oslavujúci po upozornení na nočnú hodinu vypli hudobnú produkciu a oslavu presunuli do interiéru. Druhá hliadka v tom čase preverovala porušovanie nočného pokoja v podniku na Námestí A. Hlinku.

Dávali jednu pokutu za druhou

Hodinu pred polnocou hliadky kontrolovali na ulici M. Madáčova dodržiavanie verejného poriadku. Na verejnom priestranstve sa zabávalo množstvo ľudí. Hliadky tam zistili päť porušení zákona, na verejnosti požívali alkohol traja mládenci, dvaja z toho boli mladiství. V prítomnosti rodičov im uložili blokové pokuty. Dospelý kamarát, ktorý im podal alkohol, sa pokute tiež nevyhol.

Ďalšie dva priestupky súviseli so znečisťovaním verejného priestranstva a obidvom mladistvým, tiež v prítomnosti rodičov, dali pokuty. Následne hliadky preverovali porušovanie nočného pokoja na Námestí A. Hlinku a tiež v Hrabovskej doline.

Niekoľko minút pred polnocou prostredníctvom kamerového systému monitorovali skupinku piatich mladých ľudí. Pili alkohol na Námestí A. Hlinku, zaplatili pokuty.

Následne hliadku poslali na čerpaciu stanicu ku väčšej skupineosôb, ktoré obťažovali zákazníkov. Po príchode však nikto zo zákazníkov nechcel podať oznámenie, žiadali len zabezpečenie verejného poriadku. Hliadka preto partiu upozornila na vhodné správanie a v záujme zachovania verejného poriadku ich vyzvala, aby priestor čerpacej stanice opustili.

Do rána hliadka preverovala ešte niekoľko oznámení a riešila drobný incident medzi mladíkmi. Mestskí policajti uložili za túto noc 33 blokových pokút, z toho 30 za priestupky proti verejnému poriadku.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia