Mestský parlament podporili návrh zníženia počtu mestských poslancov

Mestský parlament podporili návrh zníženia počtu mestských poslancov

RedakciaAktuality17.5.2023

Súčasná platná právna úprava stanovuje, že v obci, meste s počtom obyvateľov od 20 001 do 50 000 môže mať obecné zastupiteľstvo 15 až 25 poslancov, mestské zastupiteľstvo (MsZ) v Ružomberku má 11 volebných obvodov a 25 poslancov.

Primátor sľub dodržal

Súčasťou predvolebnej kampane primátora Ľubomíra Kubáňabol návrh na zníženie počtu volebných obvodov aj poslancov. Svoj sľub dodržal a na včerajšom MsZ predložil návrh na zníženie počtu poslancov vo volebnom období 2026 až 2030 na šestnásť. Zároveň navrhol päť volebných obvodov. Jednotkou by bola miestna časť Biely Potok, dvojkou Černová, trojkou Hrboltová, štvorkou Rybárpole, pričom v každom by sa volil jeden poslanec. Piatym obvodom má byť mesto Ružomberok s 12 poslancami.

V predkladacej správe sa píše, že z titulu organizačného zabezpečenia volieb je mesto rozdelené na 24 volebných okrskov, na každý volebný okrsok pripadá približne tisícvoličov (až na Hrboltovú). „Bolo by dobré, aby boli tieto volebné okrsky zachované, aby prípadné nové volebné obvody tieto okrsky nedelili. Ide hlavne o to, že voliči sú už zvyknutí ísť voliť na určité konkrétne miesto, radikálna zmena by mohla ovplyvniť volebnú účasť,“ doplnil predkladateľ návrh.

Menej je niekedy viac

Konzultant návrh Ivan Rončák poslancom vysvetlil, že porovnateľne veľké mestá majú menej poslancov, Lučenec 21, Levice 24, Topoľčany 21, Hlohovec 17.

„Výhodou menšieho počtu poslancov je efektivita rozhodovania pri zachovaní reprezentatívnosti. Menšiemu počtu poslancov sa ľahšie a rýchlejšie rozhoduje, veľa formálnych fór sa dá preskočiť alebo vynechať, napríklad Mestská rada. Trend je jednoznačný mestá našej veľkosti nejdú na maximum,“ povedal Rončák.

Podľa neho menej poslancov bude rozdelených do komisií a mestských firiem, budú lepšie vnímať prepojenia a vplyvy, napríklad ako CZT vplýva Technické služby.

Vyzdvihol odstránenie klanov a lobistických vplyvov. „Keď vo voľbách rozhodovalo desať hlasov, tak poslanec musel byť zadobre s každým. Nový model ponúka odstránenie strachu z rozhnevania lobistickej skupiny, prináša posilnenie identity mesta.“

Upozornil, že toto bude fungovať vtedy, ak budú fungovať komunálne služby. „Poslanec mesta nesmie riešiť nesvietiace lampy.“

Primátor Ľubomír Kubáň povedal, že redukcia má viac pozitív ako negatív.

Rybárpole je mestská časť, alebo nie?

Počas diskusie k návrhu sa všetci poslanci vyjadrili k návrhu pozitívne, rozdiely boli len pri vnímaní Rybárpola ako mestskej časti. Niektorí poslanci navrhovali Rybárpole rozdeliť medzi Hrboltovú a mesto, čím by sa počet volebných obvodov znížil na štyri a počet poslancov na 15.

Proti boli viacerí. „Život ukazuje, že v Rybárpoli je mať svojho vajdu prínosom nielen pre túto mestskú časť, ale aj pre mesto. Mať tam poslanca, je elegantné, všetky ostatné návrhy sú kostrbaté. Skôr stratíme, ako získame, ak tam nebude poslanec,“ povedal poslanec Martin Papčo. V súčasnosti je mestským poslancom za Rybárpole Štefan Puška.

Poslanci nakoniec jednohlasne vyslovili podporu predloženému návrh. Ich súhlas však nemá záväzný charakter, ale len deklaratórny. O počte poslancov a volebných obvodov budú rozhodovať ešte raz a to pred komunálnymi voľbami, keď bude známy ich termín. Až vtedy presne určia jednotlivé čísla. Musí sa to udiať do 65 dní pred konaním volieb.

Uvidíme, či včerajšie hlasovanie nebolo skôr populistické a či poslanci budú rovnako rozmýšľať v čase, keď budú rozhodovať o tom, že ich šanca dostať sa do mestského parlamentu sa zníži o tretinu.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia