Mestský úrad bude zatvorený tri týždne

Mestský úrad bude zatvorený tri týždne

RedakciaAktuality4.1.2021

Mesto Ružomberok oznamuje občanom, že pre aktuálnu epidemiologickú situáciu je od 5. do 24. januára 2021 budova Mestského úradu uzatvorená pre verejnosť. Na úrade sa nebudú dať ani overiť podpisy.

Osobná návšteva je povolená klientom využívajúcim služby Matričného úradu a podateľne ale len po telefonickom dohovore na číslach:

Matričný úrad 044/431 44 45

Podateľňa 044/431 44 22

Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky, a štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine.

Do matriky sa zapisujú údaje o narodení, uzavretí manželstva a úmrtí a údaje o iných skutočnostiach rozhodujúcich pre zistenie alebo overenie osobného stavu, najmä údaje o osvojení, určení rodičovstva a o rozvode manželstva. Predmetom zápisu do nej sú matričné udalosti, ktoré nastali na území Slovenskej republiky a v cudzine, ak ide o štátneho občana Slovenskej republiky.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia