Minerálny prameň „Zlá voda“ hasiči opravili a pripravili na sezónu

Minerálny prameň „Zlá voda“ hasiči opravili a pripravili na sezónu

RedakciaAktuality20.6.2023

Je ňou travertínová kopa s mohutným vrcholovým kráterom naplneným minerálnou vodou. Miestni ju nazývajú Zlá voda a v letných mesiacoch sa využíva na kúpanie. V uplynulých týždňoch dobrovoľníci pod vedením predsedu DHZ Rojkov Michala Straku vykonali jej údržbu, ktorá bola opäť nutná po šiestich rokoch.

Na jar v roku 2016 sa veľká časť travertínovej skaly odvalila a polámala drevenú výdrevu, nosné hranoly a značnú časť podlahy. V tom istom roku na jeseň sa preto vykonala nutná oprava dreveného dna. Pri tejto oprave sa však zistilo, že bahno ktoré vyviera spoločne s vodou sa hromadí a približuje sa k drevenej výdreve. „ Celá drevená výdreva je veľmi pevná no zároveň aj ťažká, a preto musí byť dostatok vody pod ňou, aby bola samotnou vodou z jazierka nadľahčovaná. Už vtedy sa vedelo, že v najbližších rokoch sa bude musieť bahno vybrať, aby sa neopakovala situácia z roku 2001, kedy sa celá podlaha pod váhou bahna prelomila. Mnohí si ešte pamätajú, že oprava bola veľmi náročná, a to nielen materiálne a časovo, ale hlavne bolo potrebných dostatok ľudí. Spôsob, akým sa vtedy vyberalo bahno sa dnes už aplikovať nedal,“ hovorí predseda DHZ Rojkov Michal Straka.

Začiatkom minulého leta preto oslovili ochranárov a úrad životného prostredia s návrhom, ako odstrániť bahno s minimálnym zásahom do celej konštrukcie. „V decembri 2022 nám Krajský úrad životného prostredia v Žiline vydal súhlasné stanovisko na vykonanie opravných prác s termínom do 30.apríla 2023. Preto, hneď ako to dovoľovalo počasie Obecné lesy zabezpečili drevnú hmotu a na urbárnejpíle sa drevo porezalo na dosky potrebných rozmerov,“hovorí Michal Straka.

Na Veľkonočný pondelok sa začala odčerpávať voda a od nasledujúceho rána sa začalo s vykonávaním všetkých potrebných prác. Otvorila sa podlaha, kde sa odčerpalo približne 60.000 litrov bahna, vymenili sa poškodené dosky na podlahe, dosky na bočných stenách a na vrchnej pochôdznejčasti. Opravili sa schody na južnej i severnej strane, vynovilo sa zábradlie na schodoch, opravil sa odtok z jazierka a zrenovovali sa lavičky. „Po piatich dňoch sme ukončili práce na jazierku s vedomím, že ak sa nestane niečo nepredvídateľné, tak na najbližšie obdobie 15 až 20 rokov nebude potrebné vykonávať žiadnu opravu a zásah do drevenej výdrevy. Vieme, že v budúcnosti bude potrebné vykonať ešte opravu odvodňovacieho potrubia, ktoré vedie od jazierka až k rodinným domom, ale tieto práce sa budú môcť vykonať až po schválení príslušných úradov, čo môže trvať znova niekoľko mesiacov, prípadne rok až dva. Ďakujem všetkým, ktorí pomohli pri oprave a sme radi, že jazierko bude slúžiť ďalšie roky všetkým obyvateľom obce i návštevníkom. Tiež veríme, že si všetci budú vážiť tento jedinečný prírodný úkaz a správať sa tak, aby aj ďalšie generácie mohli využívať Zlú vodu na kúpanie,“ dodáva Michal Straka.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia