Minister Richard Raši sa stretol s partnermi miestnej samosprávy

Minister Richard Raši sa stretol s partnermi miestnej samosprávy

RedakciaAktuality24.4.2024

Ambíciou je posilniť dialóg s regiónmi prostredníctvom pracovných stretnutí v regiónoch.

Stretnutie s názvom Spoločne tvoríme lepšie regióny sa za účasti partnerov miestnej samosprávy území udržateľného mestského rozvoja (ÚMR) konalo pod záštitou ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) Richarda Rašiho v Častej Papierničke.

ÚMR Ružomberok - Liptovský Mikuláš zastupoval primátor Ružomberka Ľubomír Kubáň a dvaja zástupcovia sekretariátu kooperačnej rady ÚMR Ružomberok - Liptovský Mikuláš.

Zmeny vo verejnom obstarávaní

Ministerstvo predstavilo novú organizačnú štruktúru MIRRI. Schválená bola nová Rada vlády pre regionálny rozvoj a politiku súdržnosti EÚ. Tvorí ju 39 zástupcov verejnej správy a socio-ekonomickí partneri. Ambíciou je posilniť dialóg s regiónmi a to aj prostredníctvom pracovných stretnutí v regiónoch.

Predstavili aj kľúčové návrhy zmien v zákone o verejnom obstarávaní, ktoré sa dotýkajú nového nastavenia limitov vo verejnom obstarávaní.

V príprave je nový zákon o prioritných okresoch, ktorý nastavuje nové pravidlá pri výbere okresov, ktoré boli doteraz známe ako najmenej rozvinuté regióny. Zákon by mal byť účinný od roku 2025. O zaradení medzi prioritné okresy bude rozhodovať ukazovateľ, tvorený socio-ekonomickými ukazovateľmi, demografickými ukazovateľmi a stavom infraštruktúry.

„Ďalšia časť programu sa týkala implementácii integrovaných územných investícií, pričom pozornosť bola venovaná intenzite predkladania a schvaľovania projektových zámerov. Diskutovali sme aj o flexibilite presunov alokácií medzi jednotlivými opatreniami v Programe Slovensko 2021-2027,“ informoval primátor mesta Ľubomír Kubáň.

Spresnili postupy schvaľovania

Na stretnutí sa venovali aj momentálnemu stavu preskúmania Programu Slovensku, pričom proces začal 23. apríla. Ukončenie je naplánované na začiatok roka 2025.

„Predstavili nám návrh nového harmonogramu výziev v roku 2025, ktorý by mal byť záväznejší a prehľadnejší. Zverejnený bude do konca apríla 2024,“ doplnil Ľubomír Kubáň.

V poslednej časti predstavili návrhy úpravy Metodického usmernenia č. 8, ktoré spresňuje postupy v procese prípravy a schvaľovania projektových zámerov aj následného konania o žiadostiach o nenávratný finančný príspevok prostredníctvom integrovaných územných investícií. Zmeny sa dotýkajú termínov predkladania projektových zámerov a spôsobu ich hodnotenia (povinné stanovenie poradia schválených projektových zámerov kooperačnou radou).

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia