Ministerstvo obrany chce obnoviť zničenú časť vojenskej nemocnice za 14 miliónov

Ministerstvo obrany chce obnoviť zničenú časť vojenskej nemocnice za 14 miliónov

RedakciaAktuality10.1.2024

Ministerstvo obrany SR plánuje obnoviť ďalšiu časť chirurgického pavilónu Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok poškodeného požiarom. Predpokladané náklady sú vyše 14,3 milióna eur. Vyplýva to z materiálu, ktorý rezort predložil do medzirezortného pripomienkového konania.

„Cieľom investičnej akcie je modernizácia, prestavba a dostavba západného a časti severného krídla chirurgického pavilónu, ako aj rekonštrukcia pristávacej plochy heliportu s vybavením aj na nočnú a zimnú prevádzku,“ priblížil predkladateľ. Projekt nadväzuje na prebiehajúcu rekonštrukciu východného krídla chirurgického pavilónu.

Rezort vysvetľuje, že požiarnobezpečnostný audit celej budovy vypracovaný po požiari v roku 2021 odhalil nedostatky protipožiarnej ochrany závažného charakteru. „Súčasný stav stavby ako celku neumožňuje bezpečnú evakuáciu osôb a vecí z horiaceho alebo požiarom ohrozeného objektu, alebo jeho časti na voľné priestranstvo alebo do iných požiarom neohrozených priestorov stavby,“ načrtol v materiáli. Zistené boli aj ďalšie nedostatky.

Začiatok obstarávania stavby musí odsúhlasiť vláda. Rekonštrukcia má byť financovaná zo štátneho rozpočtu. Rezort obrany sa tiež plánuje uchádzať o možnosť refundácie investičných výdavkov z mimorozpočtových zdrojov, ako sú plán obnovy či eurofondy.

(TASR)

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia