Mladá, no rešpektovaná.  Katolícka univerzita má už 20 rokov

Mladá, no rešpektovaná. Katolícka univerzita má už 20 rokov

RedakciaAktuality5.10.2020

Katolícka univerzita (KU) oslavuje 20. výročie svojho vzniku, je teda mladou univerzitou. Ako dokáže konkurovať iným univerzitám na Slovensku a ako je vnímaná v zahraničí?

Katolícka univerzita v Ružomberku konkuruje iným univerzitám kvalitou, ale aj vnútornou atmosférou. Vnímajú nás veľmi pozitívne, a to nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Počas slávnostnej bohoslužby Veni Sancte konanej pri príležitosti začiatku akademického roka. Foto: Martin Buzna

O tom, že sme rešpektovanou univerzitou, svedčí aj pripravovaný vstup KU do konzorcia vybraných slovenských univerzít. Naviac, sme členom prestížnych medzinárodných federácií a organizácií. Samozrejme, kvalitatívne treba ísť vždy vpred, ale povedomie o nás je dobré a budeme na tom stavať. Dokonca by som povedal, že tým, že sme „katolícka“ vysoká škola, sú nároky a očakávania od nás ešte vyššie.

Oplatí sa študovať na Katolíckej univerzite? V čom sa Katolícka univerzita líši od ostatných univerzít na Slovensku?

Snažíme sa vytvárať hodnotné prostredie, a to fyzické, ľudské, ale i duchovné. Myslím si, že máme jedinečný genius loci. Vytvárajú ho podľa mňa dve zložky: samotný Ružomberok a naša katolíckosť. Ružomberok je historické mesto s bohatými duchovnými, národnými tradíciami a verím, že svoj význam ešte len ukáže v budúcnosti. Mali sme tu mnoho osobností, samozrejme, tou najväčšou je Andrej Hlinka. Doplnkom ducha miesta je aj výnimočná príroda a atraktivita samého Liptova.

Druhou zložkou je spomínaná „katolíckosť“, ktorú chápem nielen ako vieru, či náboženské presvedčenie, ale aj ako otvorenosť, univerzálnosť a všeobecnosť. Latinské „catholicus“ môžeme preložiť ako všeobecný, týkajúci sa celku, univerzálny. A tak naša katolíckosť môže nielen pre veriacich, ale aj neveriacich fungovať ako orientačný bod, aby našli svoje miesto v tomto svete a spoznali hodnoty, ktoré sú trvácne a majú v sebe obrovskú silu. Ide o pravdu, dobro a krásu.

Súčasný rektor KU, Jaroslav Demko počas Slávnostného koncertu katedry hudby, ktorý sa konal pri príležitosti 20. výročia založenia KU. Foto: Martin Buzna

Pulzujúcim duchom každej univerzity je aj veda a výskum. Aká je v tejto sfére situácia na Katolíckej univerzite?

Poslaním každej univerzity je vzdelávať, bádať a tvoriť. Bez výskumnej činnosti by sme nemohli posúvať ľudské poznanie, ale ani prežiť, pretože ekonomika univerzity závisí vo významnej miere aj od „vedeckých výkonov“, ktoré sa merajú a hodnotia. Sme na tom podobne ako iné slovenské školy.

Na ktoré úspechy môže byť univerzita právom hrdá?

Osobne sa teším z každého úspešného absolventa, z vedeckého projektu, ktorý sa podarí, z pozitívnej zmienky o našej univerzite. Z úspechov, na ktoré sme hrdí, spomeniem vybudovanie reprezentatívnej knižnice, patent, náš absolvent sa stal nositeľom ocenenia Zlatý Amos ako najlepší učiteľ na Slovensku, potom sú tu rozličné úspechy študentov na športových podujatiach, olympiádach, kde ich preverili vo filozofii, ale i v programovaní či matematike. Za významné úspechy považujem aj získavanie dôvery verejnosti a uchádzačov o nás, za čo aj ďakujem.

Akým smerom sa bude univerzita v najbližších rokoch rozvíjať? Hovorilo sa aj o zriadení právnickej fakulty.

Právnická fakulta je dobrý nápad. Ak si správne spomínam, vychádzala z myšlienky vyučovať najprv cirkevné právo a potom sa transformovať na fakultu. Nemusíme upúšťať od tohto nápadu, ale momentálne nie je „na programe dňa“. Osobne som otvorený každej možnosti rozvoja, najväčší priestor vidím na zvýšení vedecko-výskumnej a publikačnej výkonnosti našich zamestnancov.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia