Moderné technológie v centre Ružomberka

Moderné technológie v centre Ružomberka

RedakciaAktuality29.5.2020

Čo poviete na to, že by sa z Ružomberka stalo v budúcnosti moderné a inteligentné mesto? Mestské zastupiteľstvo v Ružomberku schválilo prípravu žiadosti o nenávratný finančný príspevok projektu moderné technológie v centre mesta. Hlavným cieľom výzvy je zaviesť do procesov a služieb verejnej správy najmodernejšie technológie, pričom benefity by mali pocítiť hlavne obyvatelia.

Smart city nie je nič iné ako využitie technológií na to, aby sa život v meste zlepšil a zjednodušil. Na začiatku každej dobrej myšlienky je „smart" riadenie, ktoré presne identifikuje oblasti, ktoré v meste vyžadujú zlepšenie. V našom meste je to predovšetkým doprava, znečistenie ovzdušia alebo optimalizácia využívania mestskej energie,“ povedala Kvetka Legerská, z referátu projektu a grantov Ružomberok.

Čo sú moderné technológie?

Inteligentné mestá využívajú moderné technológie. Tie môžu mať formu napríklad inteligentných lámp, ktoré poskytujú obyvateľom informácie o stave ovzdušia alebo o parkovacích miestach. Alebo inteligentných lavičiek, ktoré umožňujú pripojenie na internet.

Radnica predložila aktivity, ktoré chce cez moderné technológie riešiť na území centra mesta. Zamerať by sa mali aj na:

Štúdie, expertízy a posudky si vyžiadajú finančné krytie aj zo strany radnice. Celková hodnota projektu je 910 tisíc eur, spoluúčasť mesta je na úrovni 5%.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia