Modernizujú školu umeleckého priemyslu

Modernizujú školu umeleckého priemyslu

RedakciaAktuality17.6.2020

Stavebné úpravy, prístavba a modernizácia odborných učební a debarierizácia priestorov školy vrátane nového výťahu za približne 900 tisíc eur sa v súčasnosti realizuje na Škole umeleckého priemyslu (bývalá Škola úžitkového výtvarníctva).

Škola bude bezbariérová

V súčasnosti počuť stavebný ruch v priestoroch školského dvora. Nielen pre študentov tu vytvárajú nový bezbariérový prístup do budovy. Súčasťou prestavby bude aj nový výťah. Ako potvrdila riaditeľka školy Danica Školníková, výstavba má uľahčiť prístup k štúdiu talentovaným študentom, ktorí majú obmedzenú možnosť pohybu.

Do konca školského roka bez vyučovania

Študenti v tomto školskom roku brány školy neotvoria. Prestavbu vnútorných priestorov by chceli stihnúť do konca júna. Samotný projekt by mali zrealizovať do konca roka, alebo začiatku roka 2021.

Ako pre náš portál ďalej uviedla Školníková, v súčasnosti modernizujú dielne pre hračkárov a upravuje sa aj vonkajšia dielňa. V druhej fáze sa počíta s modernizáciou vybavenia učební a ateliérov pre jednotlivé odbory.

„Pribudne nová elektronika ako fotoaparáty, počítače či veľkoformátová tlačiareň. Študentom to prinesie pohodlnejšiu a rýchlejšiu prácu. Programy, ktoré využívajú pri svojej práci už staré počítače nezvládajú,“ vysvetlila Školníková.

Modernizácia má prispieť k lepšiemu uplatneniu absolventov

„Súčasťou projektu je modernizáciu vybavenia školy s cieľom podporiť koncept odborného vzdelávania a prípravy a prispieť tak k lepšiemu uplatneniu absolventov na trhu práce,“ povedala Martina Remencová, hovorkyňa Žilinského samosprávneho kraja, ktorý je zriaďovateľom školy.

Modernizácia odborného vzdelávania na Škole umeleckého priemyslu Ružomberok začala ešte koncom roka 2019. Je financovaná z eurofondov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).

Práce kvôli statike prerušili

Ako ďalej informovala Remencová, počas rekonštrukcie sa objavili problémy so statikou, pre ktoré museli byť práce dočasne pozastavené. Pristúpili preto k spracovaniu projektovej dokumentácie bezpečného technického riešenia zo strany projektanta. V súčasnosti pripravujú verejné obstarávanie na modernizáciu vybavenia.

Ako ďalej doplnila, pandémia nemala dopad na modernizáciu Školy umeleckého priemyslu, rovnako sa nedotkla ani ďalších investičných akcií financovaných z európskych finančných zdrojov.

Stopku dostali dve investície v Ružomberku

„Pre dopady pandémie sme museli v Ružomberku presunúť na neskoršie obdobie dve plánované investície. Ide o stavebné úpravy vstupného schodiska pred budovou Liptovského múzea v Ružomberku (súčasťou prác malo byť vybudovanie výťahu v interiéri) za približne 200 000 eur. Zároveň sme odložili II. etapu modernizácie Obchodnej akadémie v Ružomberku, v rámci ktorej sa mala zatepliť budova telocvične za asi 60 000 eur. Tieto investičné akcie sa presunuli zatiaľ na rok 2021 a budú realizované v závislosti od finančnej situácie Žilinského samosprávneho kraja,“ uviedla Remencová.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia