Modlitby prepojili  so spevom, hudbou a poéziou

Modlitby prepojili so spevom, hudbou a poéziou

RedakciaAktuality22.3.2023

Premena jednotlivca má viesť k premene rodiny, mesta a aj národa. To je hlavným cieľom série kresťanských podujatí Premena tour 2023, ktoré odštartovali 17. marca vo veľkej dvorane Kultúrneho domu Andreja Hlinku v Ružomberku. Počas celého roka sa uskutočnia v rôznych slovenských a českých mestách.

V Ružomberku sa stretlo okolo 300 veriacich nielen z dolného Liptova, ale aj Oravy, Liptovského Mikuláša, Popradu, zo Žiliny. Prevažovali medzi nimi najmä mladí ľudia, ale boli tam aj seniori, rehoľné sestry, kňazi. Vytvorili spoločenstvo, ktoré prostredníctvom modlitieb, tanca, hudby, spevu a poézie oslovovalo Boha a prosilo ho o požehnanie. Celý program sprevádzala gospelová kapela Timothy. Kresťanské spoločenstvo sa vo veľkej dvorane aj modlilo za prosperujúce mesto Ružomberok, za komunálnych politikov, aby ho riadili zodpovedne, ale taktiež za rodiny, učiteľov.

Premena tour patrí k najdôležitejším aktivitám TWC-School. Je súčasťou služby Mládež pre Krista - Slovensko. Jej výkonným riaditeľom je Milan Macek, ktorý je zároveň manažérom a bubeníkom kapely Timothy, ktorý na margo uvedených aktivít povedal: "Inšpirovaní skúsenosťami počas minulých rokov na Transformation Tour sme do programu školy okrem tém o uctievaní, hudobných, tanečných a kreatívnych workshopov, pridali aj modlitebný, evanjelizačný a prorocký rozmer.A preto sme ako Timothy Worship Centrum oslovili vzácnych ľudí z organizácií ako napr: Spoločenstvo Novej Evanjelizácie, Crescendo, Modlitebný dom Elaion, kapelu Timothy, Fire production, LifeTV, Prorocká služba a Modlitebná evanjelizácia, slúžiacich práve v týchto štyroch oblastiach služby.“

Organizátor Premena tour ďalej podčiarkol: „Túžime vidieť prebudenie na Slovensku, túžime po Jeho prítomnosti medzi nami a vidieť ako sa šíri Jeho kráľovstvo v každej oblasti nášho národa skrze Jeho detí, ktoré milujú Boha a ľudí celým srdcom a slúžia mu prakticky a kreatívnym spôsobom. Preto chceme priniesť Jeho evanjelium, Jeho život, vplyv Jeho kráľovstva do každej oblasti verejného života a pomôcť Jeho deťom priniesť Jeho vplyv aj mimo steny kostola.“
Počas Transformation Tour chcú žehnať kľúčovým ľuďom v meste, z Cirkvi, samospráv, atď. s cieľom povzbudzovať ich a pomôcť im rozbehnúť Božiu premenu mesta a zmeniť celkovú atmosféru života v ich meste.

„Chceme naštartovať úplne obyčajných ľudí zažívať neobyčajné veci s Pánom Bohom. Prihovárame sa a žehnáme rôznym oblastiam verejného života ako je školstvo, verejná správa, politika, zdravotníctvo, polícia, súdnictvo, podnikanie, zábava a vyzývame Boží ľud k modlitebnej “adopcii” všetkých predstaviteľov mesta a verejného života. Na Dávidových stánkoch uctievame Pána Ježiša Krista ako Pána a Kráľa celej zeme, modlíme sa za oblasti života v meste a za veci, kde chýba hojný život. Modlitební evanjelisti sa na uliciach počas dňa prihovárajú za potreby ľudí a zvestujú im “dobrú správu,“ uviedli usporiadatelia podujatia.

Chválový koncert ružomberského Premena tour bol súčasťou víkendového stretnutia mladých kresťanov TWC-School. Pripravili ho občianske združenie Mal Ministries, Timothy Worship Centrum a Spoločenstvo pri Katolíckej univerzite.


Text a foto: Tibor Šuľa

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia