Moje svety v múzeu

Moje svety v múzeu

RedakciaAktuality2.8.2021

Autorka pripravila výstavu z dvoch častí, jedna z nich je cyklus o Islande a druhú časť výstavy tvoria cykly z tvorivej dielne autorky.

„Výstava Ľ. Kremeňovej je postavená na dvoch súboroch fotografií, ktoré sa v podstate istým spôsobom prelínajú a tvoria jeden celok, ktorý patrí do „jej svetov“. Na jednej strane Island, ktorý je jej obľúbenou krajinou a na ktorý sa stále rada vracia, na druhej strane jej životný koníček fotografia, ktorý ju sprevádza všade, kam sa vyberie,“ uviedol počas vernisáže predseda Fotoklubu RK 1924 Štefan Ižo.

Autorka obohatila svoju výstavnú kolekciu o tri cykly fotografií – U oviec, Fragmentácia a Sny o vode, ktoré sú autorkinou výpoveďou o jej vnímaní ucelených skutočností, či už dejov, alebo fabuláciou jej poňatých predstáv o duševnom svete vecí, rozpracovaných do série fotografií.

Ľ. Kremeňová sa so svojimi prácami pravidelne zúčastňuje fotografických súťaží na Slovensku, ale aj medzinárodných fotografických salónov, usporadúva autorské výstavy. Počas svojej tvorivej činnosti získala veľa ocenení. Usporiadala viacero výstav napríklad v Košiciach, Starej Ľubovni, v Snine, v Bardejove. V Bratislave, v Žiari nad Hronom, v poľskom Krosno, v maďarskom Miškovci,V roku 2009 vydala so svojou sestrou poetkou Janou Kašparovou knihu Strom pre dušu. v ktorej skĺbila svojou fotografie s veršami spoluautorky.

Výstavu Ľ Kremeňovej si môžu návštevníci LM pozrieť do 26. septembra.

Text a foto: Tibor Šuľa

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia