Mondi SCP je Investor roka

Mondi SCP je Investor roka

RedakciaAktuality10.11.2021

V utorok udelil týždenník TREND na galavečeri v SND ceny pre najúspešnejšie firmy a manažérov Slovenska za rok 2020. "Za Investora roka zvolili čitatelia TRENDU, osobnosti v barometri a zástupcovia PwC Slovensko firmu Mondi SCP z Ružomberka, ktorá pôsobí v oblasti výroby papiera a celulózy. Investícia za stovky miliónov eur prebiehala niekoľko rokov. Vlani sa časť z nej zhmotnila do rozsiahleho papierenského stroja a umožnila firme zvýšiť ročnú produkciu papiera o tretinu. Výrobca zameraný na grafický papier vďaka nemu vkročil do dynamicky rastúceho obalového segmentu," uvádza sa v článku, ktorý po vyhlásení cien zverejnil magazín Trend.

Ružomberské papierne Mondi SCP získali prestížnu cenu ekonomického magazínu Trend Investora roka vďaka masívnej investícii vo výške 370 miliónov eur do modernizácie výroby. Hlavnou súčasťou tejto mopdernizácie bol papierenský stroj PS19, ktorého prevádzka sa začala v máji tohto roka..

Pozitívny vplyv na región

Nový papierenský stroj má pozitívny vplyv na región vytvorením nových pracovných miest. „Výroba papiera v Ružomberku má veľmi dlhú históriu. Dostupnosť surovín, ako je drevo, voda a energie v blízkom okolí, ale aj mnoho miestnych skúsených pracovníkov, mala pozitívny vplyv na rozvoj závodu. Sme hrdí na to, že v tejto tradícii môžeme pokračovať vytvorením 125 nových stálych pracovných miest, ktoré budú mať pozitívny dopad na miestnu komunitu,“ hovorí Miloslav Čurilla, predseda predstavenstva Mondi SCP.

Nový papierenský stroj je súčasťou programu veľkej modernizácie spoločnosti za posledné dva roky vo výške 370 mil. EUR. Súčasťou investície je aj rozsiahla modernizácia celulózky a tiež nový automatický sklad pre hotové výrobky, linka a sklad pre zberový papier, ako aj čistiareň odpadových vôd. Ako vedľajší produkt pri čistení odpadových vôd vzniká bioplyn, ktorý sa používa ako palivo v jednom z ich kotlov, čo následne znižuje použitie zemného plynu v závode. "Predchádzanie vzniku odpadu, udržiavanie materiálov v obehu a znižovanie vlastných emisií skleníkových plynov v súlade s vedecky podloženými cieľmi sú hlavným zameraním MAP2030, 10-ročného akčného plánu spoločnosti Mondi pre udržateľnosť nových stálych pracovných miest, ktoré budú mať pozitívny dopad na miestnu komunitu,“ hovorí Miloslav Čurilla, predseda predstavenstva Mondi SCP.

Technické detaily:

· Na papierenskom stroji PS19 sa vyrábajú dva druhy kartónov Kraft Top White: ProVantage Smartwhite a ProVantage Topwhite

· Sú dostupné s certifikáciou FSC® alebo PEFC®

· Šírka stroja: 5,30 metra

· Výrobná kapacita: 300 000 ton ročne

· Spotreba zberového papiera: viac ako 200 000 ton ročne

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia