Mondi SCP pomôže sumou prevyšujúcou milión eur

Mondi SCP pomôže sumou prevyšujúcou milión eur

RedakciaAktuality8.6.2022

Životné prostredie, komunitné projekty, zdravotníctvo, vzdelávanie, zamestnanci a dôchodcovia, šport, dodávky tepla sú oblasti, medzi ktoré rozdelia milión a štyridsaťtisíc eur.

Jedinečná spolupráca

„Po pandémii prežívame slávnostné okamihy, po dvoch rokoch sa vraciame k osvedčenej spolupráci a podpíšeme memorandum s Mondi SCP. Pre mesto je to významná chvíľa a významný okamih. Prospešné je pre obe strany. Tam, kde mesto ťahalo za kratší povraz, tak našlo výdatnú pomoc u nášho partnera Mondi SCP. Vždy sme boli zvyknutí na určitú čiastku, a dlhodobú spoluprácu. Dobrou správou pre Ružomberčanov je, že sa dostávame znovu k sume nad milión eur,“ povedal primátor Ružomberka Igor Čombor pred podpisom memoranda o spolupráci s papierňami.

Spokojnosť so spoluprácou vyjadril aj prezident spoločnosti Mondi SCP Matjaž Gorjup. „Som rád, že sme súčasťou mesta a môžeme štandardným spôsobom prispievať.“

Miroslav Čurilla, predseda predstavenstva Mondi SCP zdôraznil, že ide o bezprecedentnú spoluprácu samosprávy a podniku. „Na Slovensku nemá obdoby, funguje od roku 2003, s výnimkou pandemických rokov. Neviem o tom, že by inde fungovala tak dlhé obdobie a na takej vysokej úrovni spolupráca formu takéhoto memoranda.“

Vysvetlil, že ich snahou bolo rozdeliť peniaze tak, aby mohli podporiť každú oblasť života v meste. Mondi SCP je súčasťou spoločnosti Eco-Investment, ktorá významne podporuje šport, futbalový klub MFK Ružomberok a basketbalový klub MBK Ružomberok. „Snažíme sa udržiavať ikony mesta, dobrý imidž a meno mesta, ktoré tieto športy šíria na Slovensku aj v zahraničí. Prajem, aby si každý, kto bude na memorande participovať, užil našu pomoc s radosťou.“

Viceprimátor Ján Bednárik poďakoval papierňam. „Mesto a Mondi SCP sú predurčení na spoluprácu, či chcú alebo nechcú. Vzťahy sú dané a udržiavané, pevne verím, že tomu tak bude aj v budúcnosti. Nebýva zvykom, že spoločnosť takto štedro podporuje miestnu komunitu, Vážime si to. Ale je to pre nás veľká výzva, aby sme tento dar viac prezentovali obyvateľom mesta.“

Zlepšenie kvality života

Na životné prostredie Mondi SCP vyčlenili 150-tisíc eur. Využité by mali byť na zlepšenie kvality ovzdušia, zníženie zápachu, prašnosti, na vzdelávanie v oblasti environmentu, na podporu autobusovej dopravy. Ujsť by sa malo aj obciam na projekty súvisiace so zabezpečením bezodpadového hospodárstva a recyklácie. Pokračovať bude aj spolupráca na rozvoji informačného systému, ktorého cieľom je sprostredkovať informácie o aktuálnom stave životného prostredia v meste.

Dvesto tisíc eur je určených na komunitné projekty. Obidve strany sa dohodli na vzájomnej spolupráci pri riešení spoločných projektov v prospech obyvateľov a komunít žijúcich v regióne dolného Liptova. Spoločným záujmom oboch partnerov je, aby sa mesto Ružomberok stalo atraktívnym miestom pre život, ktoré poskytne ideálne spojenie pracovného a voľnočasového života.

Ružomberok je všeobecne známy aj svojou kvalitnou zdravotnou starostlivosťou vďaka Ústrednej vojenskej nemocnici. Mondi SCP dlhodobo podporuje zlepšovanie kvality zdravotníckych služieb a zároveň poskytne finančnú podporu na obnovu a rekonštrukciu chirurgického pavilónu, ktorý bol poškodil požiar. Podnik propaguje zdravý životný štýl prostredníctvom mnohých aktivít. Na podporu zdravia vyčlenilo Mondi SCP 260-tisíc eur.

Investícia do ľudí

Celulózo-papierenský kombinát podporí vzdelávanie 40-tisíc eurami. Naďalej bude pokračovať v projekte Regiochem, ktorý je určený pre základné školy s cieľom podporiť výučbu technických predmetov. V rámci spolupráce so Strednou polytechnickou školou sa Mondi SCP sústreďuje na duálne vzdelávanie v odbore chemik operátor.

Papierne si prácu svojich zamestnancov vážia a poskytujú pre nich a ich rodiny každoročne bohatý balíček zamestnaneckých výhod týkajúcich sa zdravia, kultúry a športu. Nezabúdajú ani na svojich bývalých zamestnancov na dôchodku. Pravidelne ich obdarovávajú nákupnými poukážkami a poskytujú im možnosť zúčastniť sa rôznych výletov, prehliadky závodu. Okrem nich však Mondi SCP podporuje aj ostatných dôchodcov v regióne.

V meste je najsilnejším športom už tradične futbal. Nakoľko je Mondi SCP generálnym sponzorom MFK Ružomberok, prispeje na podporu klubu výraznou čiastkou aj tento rok. Okrem futbalu ale podporí aj ostatné športové kluby a združenia sumou 220-tisíc eur.

Teplo je dôležité

Mesto zabezpečuje distribúciu tepla pre obyvateľov a ďalšie subjekty na území mesta prostredníctvom obchodnej spoločnosti CZT Ružomberok. Spoločnosť Mondi SCP zabezpečuje výrobu a dodávku tepla pre obyvateľov mesta Ružomberok ako výhradný dodávateľ prostredníctvom svojej sústavy tepelných zariadení.

Takmer všetky školy, školské zariadenia, veľká časť verejných inštitúcií na území mesta a takisto približne 60 percent obyvateľov sú napojené na centrálne zásobovanie teplom. S pripojením na tento zdroj tepla sa počíta aj v ďalších investičných plánoch mesta napríklad pri novej plavárni či nové nájomných bytoch. Tento rok je na podporu dodávok tepla pre mesto vyhradených stotisíc eur.

Dôležitou súčasťou plánov je výmena kotla na biomasu, ktorý má predpoklady byť obojstranne prínosným projektom a zároveň vytvorí priestor pre dodávky tepla v dlhodobom horizonte. Do budúcna umožní naplniť nové požiadavky legislatívy v oblasti ochrany ovzdušia, zabezpečiť kapacitné potreby spoločností Mondi SCP a mesta Ružomberok, výrobu tepla z obnoviteľných zdrojov a umožní minimalizovať výrobu tepla zo zemného plynu.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia