Mondi SCP preruší na dva týždne svoju výrobu

Mondi SCP preruší na dva týždne svoju výrobu

RedakciaAktuality24.8.2022

Spoločnosť Mondi SCP sa pripravuje na plánovanú celozávodnú odstávku, ktorá prebehne v prvej polovici septembra 2022. Výroba sa počas tohto obdobia zastaví, aby sa mohli bezpečne vykonať vopred naplánované údržbárske práce.

„Naši zamestnanci sa tiež aktívne zapájajú do prác počas odstávky, pretože do hĺbky poznajú naše prevádzky a majú dlhoročné technické skúsenosti. Okrem toho nám každoročne vypomáha aj veľké množstvo externých pracovníkov, s ktorými spoločne urobíme všetky potrebné práce. Vzhľadom na rozsah prác ich nie je možné realizovať počas bežnej prevádzky, preto musíme výrobu pozastaviť,“ vysvetľuje Vladimír Krajči, technický riaditeľ Mondi SCP.

Bezpečnosť je v Mondi SCP najvyššou prioritou, preto spoločnosť počas odstávky posilňuje prítomnosť pracovníkov bezpečnosti, ktorí dohliadajú na hladký priebeh naplánovaných prác. „Nedávno sme v našom závode spustili novú kampaň s názvom Aký je tvoj dôvod správať sa bezpečne?. Každý z nás môže mať nejaký iný dôvod, ale hlavné je, že sa každý z nás chce vrátiť na konci dňa domov v plnom zdraví,“ zdôrazňuje Ľuboslav Palguta, riaditeľ bezpečnosti v Mondi SCP.

Počas odstavovania a opätovného uvádzania zariadení späť do prevádzky môže dôjsť ku vzniku lokálneho zápachu a hluku. Spoločnosť sa vopred ospravedlňuje za prípadné nepríjemnosti s týmto spojené.

„Zabezpečili sme, aby obyvatelia Ružomberka, ktorí sú napojení na centrálne zásobovanie tepla od Mondi SCP, odstávku nepocítili. Vďaka mobilnej kotolni budú dodávky teplej vody do ružomberských domácností spoľahlivo pokračovať,“ dodáva Vladimír Krajči.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia