Mondi SCP vykoná práce v čistiarni odpadových vôd v Hrboltovej

Mondi SCP vykoná práce v čistiarni odpadových vôd v Hrboltovej

RedakciaAktuality5.5.2020

Papierne začínajú s realizáciou plánovanej údržby na zariadeniach v čističke odpadových vôd v Hrboltovej. Tá zabezpečuje čistenie odpadových vôd pre Mondi SCP ako aj pre obyvateľov mesta. Práce vykonajú poverení pracovníci v mesiaci máj až júl. Ich súčasťou je výmena častí prevzdušňovacieho systému (tzv. Messnerove platne) za nový a vykonaná bude aj výmena náplne bio filtra.

Práce sú rozdelené na dlhšie časové obdobie s cieľom zabezpečiť požadovanú kvalitu čistenia odpadových vôd. Zaviazali sme sa využívať vodu efektívne a zodpovedne, čo zahŕňa aj pravidelnú údržbu čistiarne odpadových vôd a investovanie do najlepších dostupných technológií na úpravu odpadovej vody bez dopadu na kvalitu vody. V oblasti sa môže vyskytnúť lokálny zápach spojený s dokončením nevyhnutných prác, za ktorý sa vopred ospravedlňujeme,“ hovorí Marek Babinec, riaditeľ energií a obslužných činností v Mondi SCP.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia