Mondi SCP získalo osvedčenie o pozitívnom vplyve ich výrobkov na ľudí a planétu

Mondi SCP získalo osvedčenie o pozitívnom vplyve ich výrobkov na ľudí a planétu

RedakciaAktuality27.1.2022

Spoločnosť Mondi, globálny popredný výrobca obalov a papiera, získala bronzovú úroveň osvedčenia Cradle to Cradle pre nenatierané bezdrevné papiere. Vyrába ich v závodoch v Rakúsku, na Slovensku a v Rusku. Mondi sa tým stala prvou spoločnosťou, ktorá ponúka rozsiahle portfólio nenatieraných bezdrevných papierov s osvedčením Cradle to Cradle Certified®.

Podporujú životné prostredie

Papiere spĺňajú vysoké štandardy a náročné požiadavky tohto certifikačného systému, ktorý predstavuje krok od lineárneho hospodárstva k cyklickému. Sú tu zahrnuté známe značky spoločnosti Mondi, pre profesionálnu tlač ako Color Copy a PERGRAPHICA®, ako aj rad recyklovaných papierov značky NAUTILUS® a široké portfólio kancelárskych papierov IQ a MAESTRO®, z ktorých IQ ECONOMY+ a MAESTRO® standard+ sú vyrábané v ružomberskom závode Mondi SCP.

„Sme hrdí na to, že sme nový rok odštartovali s takýmto významným úspechom v oblasti udržateľnosti. Zdôrazňuje to náš záväzok Mondi Action Plan 2030 (MAP2030) vytvárať cyklicky zamerané riešenia. Spoločnosť Mondi bola mnohé roky na poprednom mieste, často dokonca priekopníkom, v udržateľnosti nenatieraných bezdrevných papierov. Napríklad v roku 2005 sa Color Copy stal celosvetovo prvým papierom na farebnú laserovú tlač s osvedčením FSCTM. Vďaka nášmu novému osvedčeniu Cradle to Cradle majú naši zákazníci unikátne široký výber z produktov, ktorým podporujú životné prostredie a prispievajú k cyklickému hospodárstvu bez kompromisov z hľadiska kvality či ceny,“ uviedol Devan Naidoo, vedúci marketingu a predaja v spoločnosti Mondi Uncoated Fine Paper.

Eliminujú odpad

Program produktov Cradle to Cradle Certified® je globálne uznávaný štandard pre bezpečné a zodpovedné materiály a produkty vyrobené pre cyklické hospodárstvo. Holistický prístupprogramu sa riadi prírodným princípom udržiavať materiály a zdroje v obehu a eliminovať odpad. Osvedčenie Cradle to Cradle udeľuje organizácia Cradle to Cradle Products Innovation Institute, zameraná na rozvoj cyklického hospodárstva prostredníctvom produktov, ktoré majú pozitívny vplyv na ľudí a na planétu.

Program hodnotí päť kategórií výsledkov z hľadiska udržateľnosti: stav materiálu, cyklickosť produktu, ochrana čistého vzduchu a podnebia, správa vody a pôdy a sociálna spravodlivosť. Portfólio nenatieraných bezdrevných papierov spoločnosti Mondi bolo zhodnotené vo všetkých piatich kategóriách a dosiahlo rôzne úrovne od bronzovej po zlatú, celková úroveň záverečného osvedčenia je preto bronzová.

Cyklické hospodárenie

Koncepcia cyklického hospodárstva je reakciou na snahy o udržateľný rast v kontexte zväčšujúceho sa tlaku výroby a spotreby na svetové zdroje a životné prostredie. Doteraz hospodárstvo fungovalo najmä podľa modelu zobrať – vyrobiť – zlikvidovať. Ide o lineárny model, v ktorom každý výrobok dosahuje tzv. koniec životnosti.

Prechodom na cyklické hospodárstvo sa ťažisko záujmu presúva na opätovné používanie, opravu, renováciu a recykláciu existujúcich surovín a výrobkov. To, čo sa zvyklo považovať za odpad, je možné premeniť na zdroj. Cyklické hospodárstvo najlepšie pochopíme, ak sa pozrieme na prírodné, živé systémy, ktoré fungujú optimálne, pretože každá ich zložka zapadá do celku.

Výrobky sú zámerne vytvárané ako súčasti surovinových cyklov. Vďaka tomu sa suroviny presúvajú v tokoch tak, aby sa čo najdlhšie zachovali ich prínosy, pričom zostatkový odpad je takmer nulový.

Európa efektívne využívajúca zdroje je jednou z hlavných iniciatív stratégie Európa 2020, ktorá koordinuje opatrenia naprieč mnohými oblasťami politiky s cieľom zabezpečiť udržateľný rast a pracovné miesta prostredníctvom lepšieho využívania zdrojov.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia