Múzeum ručnej výroby papiera má novú výstavu

Múzeum ručnej výroby papiera má novú výstavu

RedakciaAktuality25.6.2021

Novú výstavu otvorili v piatok za prítomnosti Eriky Juríniovej, predsedníčky žilinského samosprávneho kraja v Muzeu ručnej výroby papiera v Ludrovej. Nová expozícia nesie názov "Po stopách technických pamiatok z Podhalia na Liptov".

Projekt "Po stopách technických pamiatok z Podhalia na Liptov" je založený na ochrane kultúrneho dedičstva a zvýšenia dostupnosti unikátnych technických pamiatok na poľsko-slovenskom pohraničí pre obyvateľov a turistov. Projekt bude realizovaný na oprávnenom území mestom Nowy Targ, ako vedúcim partnerom v spolupráci s obcou Ludrová a Žilinským samosprávnym krajom na základe konkrétnych cieľov.

Výsledkom bude nový cezhraničný produkt – kultúrno-tematická cesta, spájajúca najdôležitejšie a najzaujímavejšie technické objekty na pohraničí s ohľadom na turistické, historické a architektonické hodnoty. Jej atrakciami bude novo vytvorené Múzeum tlače v Nowom Targu, Múzeum ručnej výroby papiera v Ludrovej, pred zničením zachránená a prispôsobená k plneniu výstavnej funkcie, pamiatka dávneho inžinierskeho kumštu-železničná vodárenská veža ako aj zrekonštruovana trasa úzkorozchodnej železnice, na ktorej budú uskutočňované turisticko-rekreačné jazdy.

Vytvorenie cesty založenej na doteraz nevyužitom potenciále spoločného dedičstva a rozšírenie kultúrnej ponuky prispeje k rozvoju, propagácii a posilneniu unikátnych hodnôt pohraničia, rozvoju celého regiónu a zvýšeniu atraktivity spoločnej turistickej ponuky.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia