Múzeum ručnej výroby papiera slávnostne otvorili: ukazuje postupy z minulosti

Múzeum ručnej výroby papiera slávnostne otvorili: ukazuje postupy z minulosti

RedakciaAktuality7.10.2018

Autor text/foto: Tibor Šuľa

Slávnostného aktu sa zúčastnili zástupca partnerskej strany v Poľsku, ktorou je mesto Nowy Targ, primátor mesta Ružomberka Igor Čombor, starostovia susedných obcí Štiavničky a Liptovskej Štiavnice. Nechýbali ani zástupcovia slovenského partnera projektu Žilinského samosprávneho kraja a zástupcovia spoločnosti Mondi SCP v Ružomberku - jej prezident Bernhard Peschek a technický riaditeľ Vladimír Krajči.

Starosta Ludrovej Peter Slimák priblížil myšlienku výstavby múzea výroby ručného papiera. V tejto súvislosti uviedol, že myšlienka,, ktorej otcom je Juraj Toth,vznikla pred štyrmi rokmi a dnes vidíme jej výsledok. Zdôraznil, že podporu našiel aj v obecnom zastupiteľstve. „Pomocnú ruku pri financovaní nám podali predstavitelia Žilinského samosprávneho kraja, oddelenia európskych projektov. Ďakujem zástupcom Euroregiónu Tatry (ET) na slovenskej a poľskej strane. Osobitné poďakovanie patrí emeritnému riaditeľovi poľskej strany ET Antoninovi Novakovi, ktorého považujem za krstného otca nášho projektu,“ uviedol v príhovore P. Slimák.

Vybudovanie ludrovského múzea ručnej výroby papiera bolo súčasťou cezhraničného projektu nazvaného Po stopách technických pamiatok z Podhalia na Liptov. „Výška dotácie z programu Interreg predstavovala 438 000 eur, čo je približne suma celoročného rozpočtu našej obce. Projekt realizovala stavebná firma Omoss z Trstenej, ktorá projekt vystavala o 46 000 eur menej ako bol stanovený rozpočet. Stavebné práce začali vlani 17. októbra,“ konštatoval ludrovský starosta. Pripomenul aj ťažkosti, ktoré súviseli so stavaním múzea. Nastali už pri výkopových prácach, keď narazili na silný podzemný prameň vody, ktorý zaplavil výkopovú jamu. Stavbárom sa podarilo odvodniť terén a mohli pokračovať v budovaní dreveného objektu múzea.

Okrem činností spojených s výstavbou múzea sme sa spolu s otcom celej myšlienky venovali aj doplneniu a vylepšeniu strojov a zariadení potrebných k ručnej výrobe papiera. Hľadali sme ten najlepší a finančne znesiteľný krok. Pomoc sme našli taktiež u firmy Mondi SCP, ktorá nám prostredníctvom svojej nadácie poskytla dotáciu 10 000 eur. Z týchto prostriedkov sa podarilo zakúpiť nový Holender určený na rozvláknenie celulózy, nový lis a drevenú čerpaciu kaďu,“ doplnil starosta Ludrovej.

Súčasťou slávnostného otvorenia múzea ručnej výroby papiera bola aj prehliadka priestorov a ukážka samotnej výroby papiera. Záujemcovia si mohli vlastnoručne vyrobiť hárok papiera. Pridal sa aj prezident spoločnosti Mondi SCP, ktorý verí, že sa múzeum bude tešiť veľkej návšteve.

Prehliadku Múzea výroby ručného papiera v Ludrovej si môžete objednať na tamojšom obecnom úrade. Prezentácia sa uskutoční pod dozorom odborného pracovníka, ktorý verne reprodukuje pracovné postupy z minulosti.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia