Na Alojza Kostelanského spomínajú ako na sympaťáka s úžasným darom

Na Alojza Kostelanského spomínajú ako na sympaťáka s úžasným darom

RedakciaAktuality5.2.2020

V utorok 4. februára umrel v 67. roku života a 43. roku kňazstva. „Poznal som ho ešte ako študent, spolu sme chodili na strednú školu, potom aj na teológiu a celé roky sme mali dobrý vzťah. Mal jeden úžasný dar, vedel sa prihovoriť deťom a mladým. Hoci niekedy sme sa aj ostatní snažili, ale buď na to máte, alebo nie. A on to niečo v sebe mal,“ povedal spišský diecézny biskup Štefan Sečka.

foto Stanislav Surový

„Mal som možnosť spolupracovať s ním na Katolíckej univerzite a stretávali sme sa aj v službe. Jeho veľké skúsenosti boli pre mňa zároveň cennými radami. Okrem zodpovednej pastorácie venoval veľkú časť svojho života katechéze. Tá bola originálna, pretože sa zameriaval hlavne na deti, na detské sväté omše, ktoré boli výnimočné. Prax a skúsenosti pretavil do výučby na Katolíckej univerzite,“ uviedol súčasný dekan Dušan Škrabek.

„Prichádzal som s ním často do kontaktu, keď som pôsobil na mestskom úrade, povedal Julián Helko, prvý ponovembrový primátor mesta Ružomberok. „On bol sympaťák,“ pokračuje ďalej v rozprávaní. „Poslanie, ktoré mu bolo dané, chcel odovzdať pre mladých ľudí, pretože v nich videl budúcnosť. Myšlienky, ktoré vnukol mladým zo skupiny Kéfas a Juventus potom títo mladí zrealizovali. A toto jeho poslanie som obdivoval,“ doplnil Helko.

Alojz Kostelanský pôsobil najskôr ako kaplán v Poprade (1977-1980) a v Trstenej (1980 -1985). Do roku 1991 bol potom farským administrátorom v Liptovských Kľačanoch. Dlhých 27 rokov bol farárom v Ružomberku a napokon od júla 2018 farárom v Liptovskej Osade. V rokoch 1994-2018 zastával úlohu dekana najskôr v Liptovskomikulášskom dekanáte a neskôr Ružomberku. Pôsobil ako dlhoročný člen viacerých diecéznych komisií a štruktúr. Svätý Otec František ho prijal medzi Kaplánov Jeho Svätosti v roku 2018. Stál pri vzniku Katolíckej univerzity v Ružomberku, na ktorej pôsobil až do sklonku svojho života.

Rozlúčková svätá omša s farnosťou Ružomberok bude v piatok 7. februára o 16.00 vo farskom kostole v Ružomberku. Pohrebná svätá omša bude v sobotu 8. februára o 10.00 vo farskom kostole v Ružomberku. Rozlúčková svätá omša s farnosťou Liptovská Osada bude vo štvrtok 6. februára o 18.00 v kostole v Liptovskej Osade.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia