Na bezbariérový prístup v Liptovskom múzeu si zrejme budeme musieť počkať

Na bezbariérový prístup v Liptovskom múzeu si zrejme budeme musieť počkať

RedakciaAktuality6.5.2020

Župa prehodnotila investičné priority financované z úverov a z vlastných zdrojov. Chce dokončiť stavby vo finálnom štádiu rozpracovanosti a stavby, u ktorých je nevyhnutné ich dokončenie v tomto roku.

Gymnázium v Ružomberku zrekonštruujú, úpravy neodsunuli

V rekonštrukcii ružomberského gymnázia budú pokračovať

Stavebné úpravy budovy Gymnázia v Ružomberku si vyžiadajú v tomto roku 300 tisíc eur. Vopred schválený rozpočet počítal so sumou 250 000 eur, zvyšok bude musieť kraj ešte v tomto roku dofinancovať. Poslanec Ľubomír Kubáň počas zastupiteľstva Žilinského kraja privítal to, že sa pokračujúcou investíciou vyrieši dlhotrvajúci problém gymnázia v Ružomberku.

Plánované úpravy navrhli odsunúť

Výstavbu bezbariérového prístupu do múzea župa nateraz navrhla odsunúť

Keďže súčasná pandémia má finančné dopady aj ekonomickú kondíciu kraja, niektoré investičné akcie navrhla župa pozastaviť, alebo presunúť na neskoršie obdobie v závislosti od finančnej situácie. Počíta pritom s dopadom na schválený rozpočet sumou asi 2 milióny eur. Tieto zmeny sa majú dotýkať aj Liptovského múzea v Ružomberku, kde plánovali úpravu schodiska a vytvorenie bezbariérového prístupu za 205 000 eur. Pozastaviť alebo presunúť investície by sa mali aj na Obchodnej akadémii. V 2. etape sa malo na stavebné úpravy a zateplenie telocvične preinvestovať 60 000 eur.

Na stavebné úpravy telocvične bude čakať aj Obchodná akadémia

„Nadlho budú eurofondy, príjmy a úvery, ktoré sme mali na investície jediné zdroje investovania v regiónoch. Investície musíme škrtať, ale v rozumnej miere, aby sme nezabrzdili rozvoj regiónu,“ uviedla na margo rušenia investičných akcií županka Erika Jurinová.

Regionálne aj participatívne dotácie zrušili

Jedným z opatrení na zníženie výdavkov rozpočtu, ktorý v súčasnosti podlieha zaťažkávacej skúške ekonomických dopadov pandémie, bolo zrušenie vyhlásených dotačných výziev. Ide o regionálne dotácie a participatívne dotácie, ktoré župa plánovala financovať z vlastných zdrojov. Za dobrý krok to považuje aj poslanec za obvod Ružomberok, Ľubomír Kubáň. Ako informovala županka, dotačnú schému tentoraz urobili tak, aby vedeli vykryť aj výdavky organizácií alebo samospráv aj na vyššie čiastky.

„Dotačná schéma bola zvolená tak, aby to bolo pre región prospešné. Avšak už teraz je jasné, že mnohé aktivity z regionálnych dotácií sa neuskutočnili a v najbližšej dobe sa ani nebudú môcť uskutočniť. Financie preto využijeme na tie kompentencie, ktoré sú nám stanovené zákonom,“ doplnila Jurinová.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia