Na Bystrickej otvorili školský rok v novej telocvični

Na Bystrickej otvorili školský rok v novej telocvični

RedakciaAktuality12.9.2018

Začiatok nového školského roka 2018/2019 na ZŠ Bystrická bol tentokrát o niečo výnimočnejší ako inokedy. Žiaci nultej a prvej triedy spolu so svojimi rodičmi boli hneď v prvý deň svedkami oficiálneho strihania pásky v novo zrekonštruovanej telocvični. Na tomto významnom akte sa zúčastnili aj vzácni hostia a každý z nich poprial novopečeným prváčikom veľa úspechov.

Mladú generáciu je nutné prilákať k pohybu

S nápadom zlepšiť podmienky na športovanie u detí prišla úspešná ružomberská basketbalová reprezentantka, dvojnásobná víťazka Euroligy, štrnásťnásobná Majsterka Československej a Slovenskej republiky , olympionička OH Barcelona 1992, dvojnásobná účastníčka MS, dvojnásobná účastníčka ME a trojnásobná najlepšia basketbalistka Československa a Slovenska Iveta Bieliková. „Zhruba okolo roku 2007 vznikol projekt pre Rozvoj pohybových schopností detí, všeobecne známy pod názvom BUBO, ktorého som spoluautorka. Po skončení mojej hráčskej basketbalovej kariéry som začala pracovať s deťmi ako trénerka. S ďalšími spoluautormi programu BUBO sme zmonitorovali deti predškolského veku a žiakov I. stupňa ZŠ v okrese Ružomberok a skonštatovali sme, že pohybové schopnosti a kultúra pohybu detí sú na veľmi nízkej úrovni. Hlavným dôvodom tohto stavu je, že mladá generácia sa prestala dostatočne hýbať a je nutné prilákať ju k pravidelným pohybovým aktivitám. Bez zmeny v tomto smere nie je možné čo i len dúfať, že sa znovu podarí z detí ružomberského regiónu vychovať hráčky a hráčov nadväzujúcich hlavne na basketbalovú a futbalovú medzinárodne známu úroveň, ktorá bola v Ružomberku zhruba pred dvadsiatimi až tridsiatimi rokmi. A k tomu okrem iných podmienok sú potrebné hlavne priestory, čiže aj telocvične,“ priblížila svoj zámer Bieliková.

Práve riaditeľstvo ZŠ Bystrická a pani riaditeľka Elena Volanská sa rozhodli tento projekt podporiť a spustiť ho v pôsobnosti ich školy. S Ivetou Bielikovou sa dohodli aj na personálnej spolupráci a tá prijala ponuku trénerky. Škola rozšírila hodiny telesnej výchovy na tri hodiny týždenne pre všetky triedy I. stupňa. Na II. stupni sa zase otvorili športové triedy, kde majú deti päť hodín telesnej výchovy týždenne.

Škola zároveň realizuje v popoludňajších hodinách pre deti prvého aj druhého stupňa pohybové krúžky so zameraním na rozvoj všeobecnej pohybovej a športovej prípravy, čoho súčasťou sú aj základné prvky na basketbalové, futbalové a volejbalové zručnosti. Okrem toho škola v spolupráci s basketbalovým klubom MBK Ružomberok otvorila športové pohybové krúžky pre deti materských škôl z celého mesta a to dvakrát týždenne.

„Všetky spomínané aktivity počas ktorých sú obidve naše telocvične vyťažené od rána do večera už výrazným spôsobom nespĺňali technické podmienky. Z týchto dôvodov sme poprosili pána primátora Čombora o naliehavú pomoc pre rekonštrukciu palubovky v jednej telocvični a osvetlenia v obidvoch telocvičniach školy. Osobne on oslovil Nadáciu Supra a s pánom Milanom Fiľom sa zasadili o túto výnimočnú podporu, za ktorú sme na škole veľmi vďační,“ vyjadrila svoju vďaku Bieliková.

Zásadná finančná pomoc

Vďaka poskytnutým peniazom od Nadácie Supra sa na Bystrickej uhradila plávajúca drevená palubovka s nátermi, demontáž starej podlahy a tiež ešte niekoľko menších úprav. Už pred touto rekonštrukciou investovala v tejto telocvični aj do výmeny basketbalových košov s pohyblivou konštrukciou.

Prečo sa Nadácia rozhodla finančne pomôcť práve pri rekonštrukcii tejto telocvične? „ZŠ Bystrická má dlhodobo v programe vzdelávania a výchovy detí všestranný telesný rozvoj so zameraním na basketbal. Telovýchovné krúžky Ivety Bielikovej sú jedným zo zdrojov dievčat, ktoré sa dostávajú do žiackych a mládežníckych družstiev klubu. Dobrá príprava, telesný rozvoj a získanie návyku detí na šport sa nedá robiť v provizórnom alebo už aj zdraviu nebezpečnom prostredí. Telocvičňa si jednoducho po rokoch služby vyžiadala rozsiahlu rekonštrukciu, a tak sa naša Nadácia rozhodla poskytnúť finančnú pomoc. Mimochodom ZŠ Bystrická je jedna z najväčších škôl v Ružomberku a jej žiaci dosahujú vynikajúce výsledky, nie len na poli športovom,“ uviedla Jana Streitová. Nadácia Supra sa nebráni ani pomoci iným školám, pretože vhodné podmienky na vzdelávanie sú pre deti a mládež veľmi dôležité. Podľa ich slov však tým, že Nadácia poskytla pomoc ZŠ Bystrická, uvoľnila tak priestor mestu ako zriaďovateľovi základných škôl presunúť prostriedky a zrekonštruovať aj budovy iných školských zariadení.

(foto: Anežka Macková)

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia