Na Katedre sociálnej práce študujú študenti z celého sveta

Na Katedre sociálnej práce študujú študenti z celého sveta

Stanislava Bruk LuckáAktuality30.9.2023

Na Katolíckej univerzite  v Ružomberku privítali nových študentov študijného programu Európsky spoločný magister sociálnej práce s deťmi a mládežou. Počas tohto semestra budú študovať na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku päť predmetov a zároveň absolvovať odbornú prax.

„Ide o excelentný študijný program Európsky sociálny pracovník s deťmi a mládežou. Každý rok sa nám z celého sveta hlási okolo 400 uchádzačov a prijať môžeme len 15 najlepších. Aktuálne u nás študujú ľudia z Talianska, Fínska, Slovinska, Španielska, Spojených štátov, ale aj z Filipín, Indie, Bangladéša, či Indonézie. O štúdium tohto programu je záujem z celého sveta,“
 hovorí  Markéta Rusnáková, prorektorka KU pre medzinárodné vzťahy a mobility.

Na programe sa podieľajú štyri vysoké školy zo štyroch európskych krajín. Ide o Mykolas Romeris University v Litve, Riga Stradinš University v Lotyšsku, Lisabonský univerzitný inštitút v Portugalsku, za KU zabezpečuje výučbu tím katedry sociálnej práce pedagogickej fakulty. „Každý semester sú študenti na inej partnerskej škole. Prvý semester prvého ročníka začínajú v Litve, ďalší semester sú v Rige, prvý semester druhého ročníka sú práve v Ružomberku a posledný semester posledného ročníka absolvujú v Portugalsku v Lisabone, kde ich čakajú aj štátnice a promócie. Práve tento rok  končia prví absolventi tohto programu,  a už sú dvaja alebo traja  prijatí na univerzity, teda na doktorandské štúdia v Spojených štátoch alebo v Anglicku. Niektorí pracujú aj na univerzitách vo svojich krajinách, alebo v mimovládnych organizáciách, ktoré majú o týchto študentov veľký záujem,“ hovorí Rusnáková.

Zahraniční študenti na

V súčasnosti študuje na Katolíckej univerzite v Ružomberku v druhom ročníku tohto programu  15 študentov. Slovensko je zároveň krajinou, kde študenti absolvujú študentskú odbornú prax. „Mnohí z týchto študentov chcú pracovať aj ako dobrovoľníci, sú v tomto smere veľmi iniciatívni, čiže občania Ružomberka sa môžu s nimi stretnúť na rôznych miestach aj ako s dobrovoľníkmi. Tento študijný program je otvorený aj pre slovenských uchádzačov, čiže budeme radi,  keď sa do nového ročníka prihlásia aj slovenskí študenti,“  dodáva Rusnáková.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia