Na Katolíckej univerzite sa stretla špička zahraničných katolíckych univerzít

Na Katolíckej univerzite sa stretla špička zahraničných katolíckych univerzít

RedakciaAktuality21.10.2023

Významné osobnosti katolíckych univerzít a ich príbehy bol názov konferencie, ktorá sa konala od štvrtka 19. októbra  do piatku 20. októbra na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Tá ju zorganizovala spolu s Nanovic Institute for European Studies (University of Notre Dame) v rámci spolupráce partnerstva katolíckych univerzít Catholic Universities Partnership.

„Dôležitou súčasťou založenia a existencie každej univerzity, aj tej našej Katolíckej univerzity v Ružomberku sú výnimoční ľudia, ktorí venovali svoj čas a energiu jej rastu. Chceli by sme sa podeliť o príbehy jej zakladateľov a významných osobností,“ napísala Katolícka univerzita v rámci pozvánky na konferenciu.

Vo štvrtok Katolícka univerzita odovzdala čestný doktorát Robertovi Nanovicovi,

„Málokedy sa na jednom mieste stretnú takýto významní predstavitelia katolíckych univerzít z Európy a zo Spojených štátov. Prítomní sú rektori, prorektori, bývalí rektori, manažment katolíckych univerzít, ktorí sú kompetentní a zodpovední za nastavenie vízií a misií našich katolíckych univerzít,“ povedala prorektorka Katolíckej univerzity, Markéta Rusnáková.

Konferencia sa konala pod záštitou ministerstva školstva. Podujatia sa zúčastnili hostia z USA - bývalý riaditeľ Nanovic Institute a zakladateľ CUP A. James McAdams a súčasný riaditeľ Nanovic Institute Clemens Sedmak, ale aj rektor chorvátskej katolíckej univerzity Zeljko Tanjić a ďalší funkcionári a akademici z katolíckych univerzít strednej a východnej Európy (Poľsko, Maďarsko, Ukrajina, Gruzínsko). Konferenciu navštívili aj veľvyslanci niektorých krajín, či Peter Štastný, legenda slovenského hokeja, bývalý člen Európskeho parlamentu a zároveň člen Rady poradcov Nanovic Institute.

Vo štvrtok Katolícka univerzita odovzdala čestný doktorát Robertovi Nanovicovi, ktorý má slovenské korene a založil Nanovic Institute pri Univerzite v Notre Dame. V mene Roberta Nanovica ho prevzal jeho blízky priateľ A. James McAdams.

„Táto konferencia je putovnou konferenciou a každý rok sa organizuje na inej katolíckej univerzite. Naposledy to bolo v Gruzínsku, tentokrát je to u nás. Bola dohodnutá ešte pred pandémiou, avšak vzhľadom na to, že sa nemohlo cestovať, posunuli sme ju až na tento rok. Je to pritom veľmi symbolické, pretože práve tento rok oslavujeme 20 rokov partnerstva,“ uviedla prorektorka.

Spoločné organizovanie letných škôl, vedecké publikácie a štipendiá sú tiež súčasťou vzájomnej spolupráce týchto univerzít. „Americkí študenti majú byť v rámci svojho štúdia dobrovoľníkom a práve Nanovic Institute posiela týchto študentov do našich krajín. Aj tento rok americký študent pôsobil celé leto v komunitnom centre na východe Slovenska. Okrem toho, mnohé veci sa nám presunuli do online priestoru a vyvrcholením našich spoločných snáh je táto konferencia,“ doplnila Rusnáková.

Partnerstvo katolíckych univerzít pod oficiálnym názvom Catholic universities partnership vzniklo v roku 2003 a zastrešuje ho Univerzita Notre Dame. Patria tu katolícke univerzity  postkomunistických krajín a z krajín bývalého sovietskeho zväzu. Ide o iniciatívu na podporu vzájomnej podpory, pozdvihnutia a rozvoja katolíckeho vysokoškolského vzdelávania. Týmto spôsobom sa podporuje medzinárodná spolupráca medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania v celej Európe. Každoročné stretnutia organizuje jedna z partnerských inštitúcií.

Fotogaléria

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia