Na Katolíckej univerzite ukončili akademický rok

Na Katolíckej univerzite ukončili akademický rok

RedakciaAktuality18.5.2022

Program slávnostného ukončenia 21. akademického roka 2021/22 sa začal dnes ďakovnou svätou omšou Te Deum v Kostole sv. Rodiny v Ružomberku - Rybárpoli. Po nej sa v Aule Jána Pavla Druhého uskutočnilo slávnostné zasadnutie akademickej obce spojené s hosťovskou prednáškou.

Pomáhali mnohí

„Sme vďační, že sme tento rok prežili v zdravý, že celou slávnosťou sa niesol duch vďačnosti. Že sme napriek pandémii a zníženej dotácii zo strany štátu zabezpečili vzdelávanie. Posunuli sme sa dopredu vo viacerých smeroch. Sme schopní inovovať, čo znamená odstraňovať nedostatky a znásobovať to, čo je dobré,“ povedal počas slávnostného príhovoru novozvolený rektor KU Jaroslav Demko.

Rektor poďakoval všetkým, ktorí pomáhali univerzite, obzvlášť vyzdvihol donorov. „Medzi najvýznamnejších patrí Milan Fiľo. Dnes sme podpísali memorandum o spolupráci.“

Milan Fiľo bol pri zakladaní univerzity pred 22 rokmi. Takto si spomína na začiatky: „Príbeh Katolíckej univerzity sa začal písať dlho pred jej oficiálnym otvorením. Všetci, ktorí si na to pamätajú, mi určite dajú za pravdu, že jej zrodenie nebolo jednoduché. Vďaka patrí najmä otcom biskupom mons. Balážovi, mons. Tondrovi a mons. Sečkovi, ktorí sa zaslúžili o jej vznik a podporovali ju svojimi modlitbami, radami a usmerneniami. Jej úspešný príbeh je však dielom aj mnohých ďalších rektorov, pedagógov, podporovateľov a samozrejme aj študentov. Ak má na jej rozvoj vplyv aj náš každoročný dar, potom považujem takto použité financie za tú najlepšiu investíciu. Kvalitné vzdelanie je trvalá hodnota, z ktorej má prospech celá spoločnosť.“

Pochválil univerzitu za to, že dáva možnosť viac ako 330 študentom z Ukrajiny vzdelávať sa v Ružomberku. „Treba oceniť, že Katolícka univerzita otvorila svoje brány aj ukrajinským študentom, ktorí kvôli konfliktu nemôžu pokračovať v univerzitnom vzdelávaní v rodnej krajine. Samozrejme, že pre univerzitu to znamená zvýšené finančné nároky a je prirodzené a správne, že na pomoc budú využité financie z daru, ktorý sme dnes odovzdali pánovi rektorovi,“ povedal Milan Fiľo.

Poďakovanie patrí aj študentom

Rektor Jaroslav Demko poďakoval aj študentom za angažovanosť v štúdiu počas pandémie, v aktuálnej kríze na Ukrajine, reprezentácii v športe, kultúre iných oblastiach.

„Ďakujem študentom, že zvládli školské povinnosti a prajem im, aby zvládli semestrálne alebo štátne záverečné skúšky. A tí, ktorí končia štúdium, aby sa uplatnili v praxi,“ dodal rektor Jaroslav Demko.

Po ňom vystúpil emeritný prezident Európskej spoločnosti pre katolícku teológiu profesor Miloš Lichner s témou ,,Impulzy pre katolícku teológiu v súčasných európskych súvislostiach“.

Akademický roka zavŕšil koncert klaviristky Skyvy vo výstavnej sieni v univerzitnej knižnici.

„Sme otvorená univerzita, ktorá pre všetkých nachystala inšpiratívny program hosťovskej prednášky i krásneho koncertu. Celé Te Deum nech pohladí dušu a inšpiruje nás do ďalšej tvorivej práce pre našu alma mater,“ uviedol Jaroslav Demko.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia